Gå direkt till innehåll
Göteborg Landvetter Airport. Foto: Svante Örnberg
Göteborg Landvetter Airport. Foto: Svante Örnberg

Pressmeddelande -

Swedavias trafikstatistik för november 2022

Flygets återhämtning fortsätter att utvecklas positivt i november. Under månaden reste sammanlagt drygt 2,3 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser. Efterfrågan drivs av flygbolagens fortsatta trafiksatsningar och främst resandet via Arlanda, där utrikesresandet närmar sig nivåerna före pandemin under månaden. Återhämtningen fortsatte även starkt på flera av Swedavias regionala flygplatser med Luleå Airport i bräschen.

- Vi kan konstatera att flygresandet fortsätter att återhämta sig under november månad. Detta trots det osäkra omvärldsläget med ökade levnadskostnader och att efterfrågan under november normalt sett är en förhållandevis svagare månad. Höstlovet mötte marknadens önskemål om destinationer och vi såg en ökad efterfrågan på såväl utrikes- som inrikesresande. På samtliga av våra flygplatser var kösituationen stabil med normala väntetider för säsongen. Detta trots att vi under höstlovet hade de mest reseintensiva dagarna i år, framför allt på Arlanda, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Vi noterar också att efterfrågan på flygresor ser ut att hålla i sig och fortsätter ligga på en stabil nivå den närmaste tiden. Marknaden signalerar även ett fortsatt starkt resetryck. Förberedelserna inför jul- och nyårsresandet pågår nu för fullt vid våra flygplatser för att välkomna alla våra helgresenärer, nya som återvändande resenärer. Vi har bland annat tagit in extra terminalvärdar som kommer vara tillgängliga på plats för våra resenärer och i våra kommunikationskanaler har vi samlat tips inför flygresan till resenärerna, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavias tio flygplatser hade totalt drygt 2,3 miljoner resenärer i november, 35 procent fler jämfört med 2021 års novembersiffror. Swedavia hade under november 1 604 000 utrikesresenärer och 738 000 inrikesresenärer, vilket motsvarar en ökning i årstakt med 43 procent för utrikesresandet och 22 procent för inrikesresandet. Under november månad uppgick resandet sammantaget till 78 procent av 2019-årsnivåer, före pandemin.

Stockholm Arlanda Airport hade sammantaget 1 548 000 resenärer. Utrikesresandet fortsatte att öka till 1 242 000 utrikesresenärer. Antalet inrikesresenärer uppgick samtidigt till 306 000. Sammanlagt ökade resandet vid Arlanda med 40 procent jämfört med förra året, vilket är 18 procent lägre jämfört med 2019-årsnivåer.

Göteborg Landvetter Airport hade totalt 353 000 resenärer under november månad. Utrikesresandet ökade med 37 procent jämfört med föregående år, medan inrikesresandet ökade med 26 procent. Flygresandet låg sammantaget på 26 procent under 2019-årsnivåer.

Bromma Stockholm Airport hade sammantaget 117 000 resenärer i november, en ökning med 23 procent jämfört med fjolårets november. Flygresandet var 42 procent lägre jämfört med prepandeminivåerna.

Malmö Airport hade totalt 105 000 resenärer i november. Det är en ökning med 19 procent jämfört med november i fjol. Sammanlagt låg flygresandet på 68 procent av resandet jämfört prepandeminivåer.

Flygresandet vid Swedavia flygplatser övriga sex regionala flygplatser hade en varierande utveckling i november. Jämfört med resandet i november 2019, hade Luleå Airport fortsatt starkast utveckling och var den flygplats efter Arlanda och Bromma som hade flest inrikesresenärer även under november. Inrikesresandet vid flygplatsen var nästan i nivå med prepandeminivån.

Under december och inledningen av 2023 startas ett flertal ytterligare flyglinjer vid Swedavias flygplatser:
Luleå-London, SAS, december 2022
Luleå-Düsseldorf, Eurowings, december 2022
Kiruna-Düsseldorf, Eurowings, december 2022
Arlanda-Valencia, Ryanair, januari 2023
Arlanda-Innsbruck, Eurowings, januari 2023
Arlanda-Lyon, Norwegian, januari 2023

Sedan pandemins start för 33 månader sedan har Swedavia tappat 71 miljoner resenärer jämfört med de senaste 33 månaderna innan pandemin.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Allt du behöver veta inför din resa | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll

Karl Eklund ny flygplatschef för Stockholm Arlanda Airport och ledare för Swedavias två Stockholmsflygplatser

Swedavia utser Karl Eklund till ny flygplatschef för Stockholm Arlanda Airport och tillika ansvarig ledare för Swedavias båda flygplatser i Stockholm. Karl Eklund kommer närmast från rollen som vice VD på SAS Ground Handling Sverige och har en gedigen erfarenhet från tidigare ledarroller och uppdrag inom branschen. Han tillträder tjänsten den 1 februari 2023.