Swedavias trafikstatistik för september 2020

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 07:00 CEST

Under september månad flög 643 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 83 procent jämfört med fjolårets 3 678 000 resenärer. Inrikesresandet minskade i mindre omfattning än utrikesresandet, men återhämtningen stagnerade under månaden och efterfrågan på flygresor var kvar på historiskt låga nivåer till följd av pandemin.

Startskott för internationellt testcenter för elflyg på Åre Östersund Airport

Nyheter   •   Okt 01, 2020 13:33 CEST

Den 1 oktober öppnar och inviger elflygsprojektet Green Flyway lokalerna för ett internationellt testcenter för elflygplan och drönarfarkoster på Åre Östersund Airport och Frösö Park. Åre Östersund Airport är först ut av Swedavias tio flygplatser att testa och förbereda infrastrukturen för att möjliggöra omställningen till en ökad elektrifiering av flyget.

Swedavia fortsätter stötta flygets klimatomställning – årlig leverans av bioflygbränsle tankas på Arlanda

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2020 08:00 CEST

​Swedavia bidrar till ett hållbart flygresande bland annat genom att årligen köpa bioflygbränsle motsvarande de egna tjänsteresorna. Årets leverans av bioflygbränsle delas för första gången med externa partners - SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet – och är ett resultat av en samordnad upphandling som Swedavia bjudit in till. Bioflygbränslet motsvarar cirka 9 000 flygresor.

Swedavia överlämnar begärd konsekvensanalys av en eventuell förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport till ägaren

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 11:00 CEST

Swedavia har idag överlämnat de sammanfattande slutsatserna av en konsekvensanalys, gjord utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv, av ett eventuellt politiskt beslut att avveckla Bromma Stockholm Airport i förtid. Analysen är gjord på ägarens begäran och lämnades över till näringsdepartementet.

Swedavia är ett statligt bolag vars uppdrag är att driva det nationella basutbudet av flygplatser. Vilka flygplatser som ska ingå i basutbudet – i dagsläget tio stycken, från norr till söder – är ett politiskt beslut.

Under 2020 har covid-19-pandemin påverkat flygmarknaden drastiskt. Flygplatser i hela världen har i princip stått helt utan trafik och trots att en mycket försiktig återhämtning påbörjats kommer konsekvenserna av allt att döma förändra flygmarknaden i grunden. Mot bakgrund av detta har Swedavias ägare bett bolaget att göra en konsekvensanalys av de affärsmässiga förutsättningarna kring en eventuell förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport.

– Swedavias bedömning är att det, givet den nya marknadssituationen, inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare och att en konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är möjlig. Det är dock en grundläggande förutsättning att Arlanda får långsiktiga förutsättningar för att utvecklas i takt med samhällets behov. Jag vill samtidigt understryka att Swedavia har utgått från bolagets affärsmässiga förutsättningar och att ett politiskt beslut om att stänga Bromma i förtid bör fattas med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande, säger Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia.

Värna konkurrenskraft på en sargad flygmarknad
Även om de långsiktiga konsekvenserna av covid-19-pandemin är osäkra talar mycket för att morgondagens flygmarknad kommer att se mycket annorlunda ut än gårdagens. De aktörer som verkar på marknaden kommer i många fall att behöva vidta stora, strukturella åtgärder för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

– Flygmarknaden befinner sig i en kris som saknar motstycke. Bromma kommer sannolikt att ha ett kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer under lång tid framöver. Kostnaden för det skulle i förlängningen komma att bäras av resenärer och redan sargade flygbolag, vilket vi inte bedömer är möjligt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

Därtill bedöms inte Bromma kunna vara kvar som flygplats efter 2038, då det nuvarande arrendeavtalet med Stockholms stad löper ut.

Tio flygplatser tills vidare
Vid en förtida stängning av Bromma bedömer Swedavia att den kommersiella flygtrafiken på Bromma på kort sikt kan inrymmas på Arlanda utan att några betydande ytterligare infrastrukturinvesteringar behöver tidigareläggas. På längre sikt krävs ytterligare satsningar i infrastruktur på och kring Arlanda, oaktat om Bromma läggs ner i förtid eller ej. Dessa investeringar inkluderar även ytterligare en rullbana på Arlanda. Arlanda behöver också fortsatt kunna fungera som katalysator för flygbranschens pågående klimatomställning.

För svensk flygtillgänglighet kan en konsolidering av Stockholms flygkapacitet till Arlanda medföra att vissa orter i Sverige får försämrade flygförbindelser till Stockholm. Samtidigt får vissa orter en bättre nationell och internationell tillgänglighet genom att samla inrikestrafik och utrikestrafik på en flygplats.

– Vi har nu redovisat slutsatserna av vår analys för vår ägare som får väga samman Swedavias bedömning med andra relevanta perspektiv. Tills vidare har vi ett uppdrag att driva våra tio flygplatser – inklusive Bromma – vidare på bästa möjliga sätt, säger Jonas Abrahamsson.

De sammanfattade slutsatserna som idag överlämnats till näringsdepartementet finns tillgängliga i Swedavias pressrum (se bifogad pdf).

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor och har cirka 3 000 medarbetare.

Swedavia har idag överlämnat de sammanfattande slutsatserna av en konsekvensanalys, gjord utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv, av ett eventuellt politiskt beslut att avveckla Bromma Stockholm Airport i förtid. Analysen är gjord på ägarens begäran och lämnades över till näringsdepartementet.

Läs vidare »

Ryanair satsar vidare på Landvetter med ny direktlinje till Bosnien

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2020 09:00 CEST

Det irländska lågprisbolaget Ryanair utvecklar destinationsutbudet på Göteborg Landvetter Airport och lanserar en ny direktlinje till Banja Luka, den andra största staden i Bosnien-Hercegovina.

Swedavias trafikstatistik för augusti 2020: flygresandet minskade med 83 procent

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2020 09:00 CEST

Under augusti månad flög 650 000resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 83 procent jämfört med förra årets 3 700 000 resenärer. Återhämtningen av flygtrafiken fortsatte jämfört med föregående månader men mattades av något i slutet av augusti på grund av ett minskat fritidsresande. Marknadsläget är dock fortsatt kraftigt påverkat av den globala covid-pandemin.

Swedavias trafikstatistik för juli 2020: Antal resenärer minskar med 87 procent

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2020 09:20 CEST

Under juli månad flög 486 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 87 procent jämfört fjolårets 3,8 miljoner resenärer. Flygmarknaden visar nya tecken på återhämtning, men Covid-pandemins effekter har fortsatt en kraftigt negativ påverkan på efterfrågan flygresor och innebär att marknadsutsikterna är fortsatt osäkra.

Swedavias halvårsrapport januari-juni 2020: Mot ett nytt normalläge

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2020 14:00 CEST

Covid-19-pandemins påverkan på flygresandet har under första halvåret 2020 varit omfattande – internationellt och i Sverige. Särskilt dramatisk var utvecklingen under andra kvartalet, då 321 000 passagerare (10,7 miljoner) reste till eller från Swedavias flygplatser. Det är en minskning med 97 procent, vilket bidrog till att bolagets nettoomsättning under kvartalet minskade med cirka 1,3 miljarder

Swedavias trafikstatistik för juni 2020

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 08:00 CEST

Under juni reste 179 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 95 procent jämfört med samma månad förra året då resandet uppgick till 3 845 000 resenärer. Pandemins effekter påverkade flygresandet mycket kraftfullt för tredje månaden i följd. Under framför allt slutet av månaden återstartade viss trafik vid flygplatserna och den utvecklingen förväntas fortsätta under juli.

easyJet återvänder till Arlanda med ny direktlinje till London Gatwick

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 07:00 CEST

Det brittiska lågprisbolaget easyJet återvänder till Stockholm Arlanda Airport efter 3 månaders uppehåll och lanserar en ny direktlinje till London Gatwick samtidigt som de återtar trafiken till Berlin, Geneve och Milano i juli.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • rogtbeairtrj.pwqletgtzvrinim@sxswehzdacovirza.asseln
  • 010-109 01 00

  • Presskontakt
  • Presskommunikatör
  • elyglewjn.kxlalvurcainom@ssxwevvdaniviiua.basegz
  • 010-109 01 00

Swedavias presstjänst är tillgänglig vardagar 08:00-17:00. Övriga tider är vår pressjour tillgänglig och svarar på operationella frågor som berör... Visa mer

Om Swedavia

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor och har cirka 3 000 medarbetare.