Gå direkt till innehåll
Resenär i SkyCity på Stockholm Arlanda Airport. Fotograf: Maskot
Resenär i SkyCity på Stockholm Arlanda Airport. Fotograf: Maskot

Pressmeddelande -

Swedavias passagerarstatistik för februari 2019

Under februari reste nära 2 790 000 resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med knappt fyra procent jämfört med samma månad föregående år. På Stockholm Arlanda Airport respektive Göteborg Landvetter Airport minskade resandet med tre procent, medan resandet ökade på två av de regionala flygplatserna.

Antalet utrikesresenärer minskade med två procent till drygt 1 795 000 under februari, medan inrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammantaget till drygt 994 000 under februari, en minskning med sex procent jämfört med samma månad föregående år.

Under februari reste 1 357 000 utrikesresenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport, en minskning med två procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet inrikesresenärer minskade denna månad med fyra procent till nära399 000 resenärer.

På Göteborg Landvetter Airport reste nära 345 000 resenärer utrikes under februari, en minskning med en procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet inrikesresenärer var nära 94 000, vilket är en minskning med nio procent jämfört med samma period förra året.

Regionala skillnader bland Swedavias flygplatser förekommer för både inrikes- och utrikesresor. På Visby Airport och Luleå Airport, ökade det totala resandet, med tre respektive två procent under februari. På Bromma Stockholm Airport ökade antalet utrikesresenärer med fem procent till nära 25 000 resenärer, medan inrikesresandet minskade med nio procent till fler än 150 000 resenärer.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga Swedavias tio flygplatser kommer 2020 att ha noll fossila koldioxidutsläpp i den egna verksamheten. Swedavia bedriver också ett aktivt arbete för att främja övergången till bioflygbränsle, som är en av de viktigaste åtgärderna för att minska flygbranschens klimatpåverkan. Swedavia har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på alla svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia biobränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll