Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swedavia välkomnar förslag om reduktionsplikt för flyget

Idag har den särskilda utredaren Maria Wetterstrand lämnat över en utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Swedavia är positiva till utredningens huvudförslag om en reduktionsplikt för biobränslen till flyget.

– Det krävs effektiva och långsiktiga styrmedel och nya politiska beslut för att minska flygets negativa klimatpåverkan. Att införa en reduktionsplikt som ett alternativ till flygskatten är därför ett steg i rätt riktning, eftersom den både minskar utsläppen och bidrar till svensk, storskalig produktion av biobränslen, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef och vd för Swedavia.

– Om Sverige tar den globala ledartröjan när det gäller produktion av bioflygbränslen kan vi skapa en helt ny industri och många nya arbetstillfällen i Sverige. Därför är det väldigt positivt att utredningen också lyfter detta perspektiv, fortsätter Jonas Abrahamsson.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst klimatarbete, där övergången till bioflygbränsle är en av de viktigaste åtgärderna för att minska flygbranschens klimatpåverkan. Swedavia har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på alla svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia även biobränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

För mer information om Swedavias klimatarbete och arbete för att främja användningen av bioflygbränsle: https://www.swedavia.se/om-swedavia/arsredovisning/vagen-mot-nollmalet

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll