Gå direkt till innehåll
Foto: Airbus
Foto: Airbus

Pressmeddelande -

Swedavia tecknar samarbetsavtal med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall för att främja vätgasflygutveckling i Sverige och Norge

Swedavia har tillsammans med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt arbeta för att utveckla infrastruktur för vätgasflyg på flygplatser i Sverige och Norge. Målet för samarbetet är att genom en förstudie om vätgas ta fram ramverk och se över förutsättningarna för en möjlig utrullning av vätgasdrivet flyg i de båda länderna. Ramverket ska innefatta hela kedjan från produktion, transport, förvaring samt tankning av vätgas på kommersiella flygplatser. Redan idag pågår försök med vätgasdrivna flygplan och målet är en kommersialisering av större vätgasflygplan från år 2035.

Användningen av vätgas för framtidens flyg förväntas, tillsammans med biobränsle och batterielektriska plan, bidra till att avsevärt minska flygets totala koldioxidutsläpp och förstudien kring vätgasinfrastruktur för flyg är den första i sitt slag som omfattar två länder och över 50 flygplatser. Förstudien löper över ett år med möjlighet till förlängning och kommer bland annat undersöka hur snabbt utvecklingen av vätgasflyget kan ske, titta på scenarier för antal rörelser med vätgasdrivna flygplan och volymer för behov av vätgas som måste förvaras på flygplatserna.

– Vi på Swedavia är väldigt glada över att ingå i ett större partnerskap om vätgasens roll inom flyget tillsammans med Airbus, Avinor, SAS och Vattenfall. Swedavia, Avinor och SAS har sedan tidigare etablerade och framgångsrika samarbeten inom fossilfritt flyg och därför är det glädjande att Airbus, med sin djupa kunskap om vätgasdrivna flygplan genom sitt ZeroE-iniativ, och Vattenfall, med sin kunskap inom el- och energiproduktion, nu vill fördjupa sitt samarbete med oss. Vätgasen förväntas successivt utgöra en allt större del av flygindustrins bränslekälla i framtiden och kommer därmed i allt större grad påverka våra flygplatsers infrastruktur och planering. Detta partnerskap är ett stort i och viktigt steg mot ett fossilfritt flyg i Norden och kommer ytterligare stärka Swedavias roll som ”front-runner” inom fossilfritt flyg samtidigt som vi tar ytterligare ett viktigt steg i flygets omställning, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Samarbetet tar sin utgångspunkt i samtliga fem aktörers expertis, kunskap och gemensamma strävan om mer fossilfritt flygande och ska leda till ett förbättrat ekosystem för vätgasflyg på svenska och norska flygplatser med fokus på förståelse för vad som krävs i form av drift, infrastruktur, underhåll samt tankningsbehov i en nordlig region med stora avstånd där flyget är en väsentlig del för att möjliggöra arbete, pendling, resande och en tillgänglig infrastruktur. Genom att involvera aktörer från hela värdekedjan och med kompetenser som täcker alla aspekter kan det skapas en helhetsbild av de behov som finns för att möjliggöra omställningen till vätgasflyg.

Att ställa om till vätgasdrivet flyg är komplext och ställer krav på flygplatserna att ta hänsyn till nya procedurer kopplat till tankning, säkerhet och brandskydd samt hantering av flytande vätgas. Även infrastrukturen behöver anpassas, med lagring av vätgas och framgent även eventuell produktion på flygplatserna eller i närheten av dem.

Som flygplatshållare arbetar Swedavia kontinuerligt med att anpassa våra flygplatser för det fossilfria flyget genom ny infrastruktur i form av bland annat laddstationer för elflyg. Vätgas är en avgörande del i flygets nödvändiga klimatomställning som ger noll koldioxidutsläpp om den produceras av förnybar el och där restprodukten också blir till vattenånga. Flyg drivet av vätgas har också potential att kunna ersätta fossilt flyg även på längre sträckor. Därför ingår vätgas naturligt i Swedavias strategi och projekt för hållbart flygande i syfte att uppnå klimatneutralitet.

Vätgasdrivna flygplan
Flytande vätgas kan tillverkas genom elektrolys av vatten, där elektrisk energi omvandlas till kemisk dito och lagras i energibäraren vätgas. Därtill kan flytande vätgas även tillverkas med förnyelsebara energikällor.

Vätgas har nästan tre gånger högre energiinnehåll per kg än Jet-A1 men är volymmässigt mindre energität per liter, vilket kommer förändra förutsättningarna för att lagra bränslet i flygplanet.


Läs gärna mer om arbetet med omställningen till vätgas här: Low-carbon aviation | Airbus

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll

Swedavia storsatsar vidare på rekrytering. Foto: Swedavia

Storsatsning på rekrytering på Landvetter – hundratals lediga jobb de närmaste åren

Efter förra årets rekryteringssuccé på Arlanda fortsätter Swedavia att storsatsa vidare på rekrytering och både Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport får egna rekryteringsdagar under januari. På Landvetters rekryteringsdag, 17 januari, ges besökare möjlighet att möta olika arbetsgivare och få veta mer om den stora variation av yrken och de hundratals lediga tjänster som finns.

Kraftigt ökad tillgänglighet från Stockholm Arlanda Airport till Nordamerika under sommaren 2024 - 30-tal avgångar per vecka.

Kraftigt ökad tillgänglighet från Stockholm Arlanda Airport till Nordamerika under sommaren 2024 - 30-tal avgångar per vecka.

Tillgängligheten mellan Stockholm Arlanda Airport och Nordamerika kommer att öka kraftigt när det, med start i mitten av april, tillkommer två nya långlinjer till det befintliga utbudet från flygplatsen. Både United Airlines och Delta Air Lines återvänder, vilket gör att det totalt kommer att vara närmare 30 avgångar per vecka med upp till 5 avgångar per dag till Nordamerika sommaren 2024.

Foto: Svante Örnberg/Swedavia

Swedavias bokslutskommuniké för 2023: Ökat resande, stärkt linje- och destinationsutbud och kommersiella satsningar bidrar till ett förbättrat resultat och nöjdare resenärer

Ett ökat flygresande, ett stärkt linje- och destinationsutbud och ökade kommersiella intäkter bidrog till ett förbättrat resultat och nöjdare resenärer. Nettoomsättningen ökade med drygt 1 miljard kronor till närmare 6 miljarder kronor jämfört med 2022. Rörelseresultatet utvecklas positivt, men kostnaderna ökade på grund av såväl den högre passagerarvolymen som inflationen.