Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swedavia stärker förvaltnings- och projektorganisation genom sammanslagning

Swedavia genomför en organisationsförändring som innebär att affärsenheten Projekt från och med 1 juli kommer att ingå i affärsenheten Anläggningar och System. Sammanslagningen av projekt- och förvaltningsorganisationerna genomförs efter att Johan Bill, Direktör Projekt, väljer att gå i pension och därmed lämnar Swedavia och Swedavias koncernledning.

- Jag vill rikta ett stort tack till Johan Bill som har varit med och bidragit stort till Swedavias framgångsrika projektutveckling på bl.a. Stockholm Arlanda Airport , Bromma Stockholm Airport och även Göteborg Landvetter Airport. Projektorganisationens arbete har varit avgörande för att skapa rätt förutsättningar för framtidens flygplatser och för Swedavias långsiktiga konkurrenskraft, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Genom organisationsförändringen tar affärsenheten Anläggningar och System över ansvaret för samtliga av Swedavias projekt parallellt med uppdraget att förvalta och underhålla Swedavias tillgångar. Den nya organisationen kommer att ledas av Ali Sadeghi, Direktör Anläggningar och System.

- Det är ett naturligt steg att Projekt blir en del av Anläggningar och system. Med denna förändring har Anläggningar och system ansvar för alla Swedavias projekt, helhetsåtagandet för alla våra anläggningar och system parallellt med både den strategiska, taktiska och operativa dimensionen när det gäller att förvalta och underhålla våra tillgångar, säger Jonas Abrahamsson.

Johan Bill kommer att lämna Swedavia den 30 juni 2024. Rekryteringen av en ny avdelningschef för Projekt har inletts.


För mer information
, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll