Gå direkt till innehåll
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Brendan Austin.
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Brendan Austin.

Pressmeddelande -

Swedavias klimatomställningsarbete prisas internationellt – Arlanda utses till ”ECO-Innovation Airport of the Year”

Den internationella flygbranschorganisationen ACI utser Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, till ”ECO-Innovation Airport of the Year”. Utmärkelsen motiveras med Swedavias klimatomställningsarbete och ledande arbete i att driva klimatsmarta flygplatser.

Det är i ACI Europes (Airport Council International Europe) årliga flygplatsranking för särskilda insatser bland flygplatser i Europa – Best Airport award Winners for 2021 - som Swedavias klimatomställningsarbete nu uppmärksammas och får pris. Arlanda framhålls som ”en pionjär i framkant inom hållbarhetsutvecklingen i branschen” och ett ledande exempel på att nå fossilfrihet i egen verksamhet inom en kort tidsram, genom ett systematiskt och konsekvent arbete, som involverat såväl medarbetare som partners.

- Jag är givetvis mycket stolt över det målriktade klimatarbete som bedrivits under många år för att Swedavia skulle nå vårt mål om noll fossila koldioxidutsläpp i egen flygplatsverksamhet. Vi har fantastiska medarbetare, som tack vare ett stort engagemang, ett långsiktigt och målmedvetet arbete, kryddat med en stark drivkraft att söka innovativa lösningar, lyckats nå ett högt uppsatt hållbarhetsmål som sattes tio år tidigare och som vid den tidpunkten tycktes vara ouppnåeligt, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Det var strax före årsskiftet 2020 som Swedavia som en av de första flygplatsoperatörerna i världen nådde målet att bli fossilfri i den verksamhet som drivs i Swedavias regi vid Arlanda och övriga nio flygplatser. Idag bedriver Swedavia en omfattande flygplatsverksamhet runt om i Sverige, som bara för drygt tio år sedan genererade utsläpp om cirka 8 000 ton fossil koldioxid årligen, och som alltså nu har reducerats till noll.

- Swedavia vill vara en drivande part i flygets omställning, som är helt nödvändig för det framtida flygresandet. Att vi nu ännu en gång uppmärksammas internationellt för vårt målmedvetna omställningsarbete i form av att vår största flygplats Arlanda prisas internationellt av ACI, är ett kvitto på att vi är världsledande i att driva och utveckla hållbara flygplatser. Vi fortsätter nu vårt arbete med att stötta flygets klimatsomställning, bland annat genom våra satsningar på bioflygbränsle och eflygsinfrastruktur, säger Jonas Abrahamsson.

Insatserna för att ställa om Swedavias verksamhet har bland annat inneburit att samtliga flygplatser idag drivs med förnybar el och värme/kyla, reservkraften går på förnybart bränsle samt att Swedavias fordonsflotta går på eldrift eller förnybara bränslen.

Som exempel äger Swedavia idag cirka 800 fordon, varav nästan 300 på Stockholm Arlanda Airport. Nära hälften av fordonsflottan är numera eldriven och övriga fordon drivs med förnybara drivmedel, till exempel HVO och biogas. Bara under åren 2015 till 2020 har Swedavia investerat närmare 650 miljoner kronor i en förnyad och fossilfri fordonsflotta.

2006 blev Swedavia klimatneutralt och 2011 sattes målet att Swedavias utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten skulle reduceras till noll vid utgången av 2020. De första flygplatserna att nå målet var Ronneby Airport januari 2017 samt Visby Airport och Luleå Airport under 2018.

För mer information om priset: Airports Council International Europe | ACI EUROPE - Press Release (aci-europe.org)

För mer information, kontakta, Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll

Visionsbild över framtida Göteborg Landvetter Airport. Visionsbild: Krook & Tjäder

Swedavia säljer ytterligare byggrätter vid Göteborg Landvetter Airport – öppnar för ny storsatsning på logistik

Swedavias arbete med den framväxande flygplatsstaden Airport City Göteborg fortsätter och Swedavia säljer nu de sista byggrätterna på logistikområdet Logistics Park 1. Köpare är Nordiska Galleriet Properties AB. För att möta en stark efterfrågan på logistikfastigheter vid flygplatsen påbörjas nu arbetet med Logistics Park 2, som till ytan är dubbelt så stor som den första logistikparken.

Foto: Svante Örnberg.

Swedavia når milstolpe i klimatomställningsarbetet – Swedavias egen flygplatsverksamhet nu fossilfri

Strax före årsskiftet och som en av de första flygplatsoperatörerna i världen blev den verksamhet som drivs i Swedavias regi vid bolagets tio flygplatser fossilfri. Det konstaterar bolaget i sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Swedavia arbetar nu vidare med att stötta andra flygplatsaktörer att ställa om, med särskilt fokus på flygets klimatomställning.

Umeå Airport. Foto: Felix Odell.

Swedavias delårsrapport för det tredje kvartalet 2021: Positivt kassaflöde tack vare ökat resande och god kostnadskontroll

Under det tredje kvartalet ökade trafiken vid Swedavias flygplatser i takt med att länder öppnade upp och reserestriktioner lättades. Nettoomsättningen uppgick till 793 miljoner kronor, drygt 70 procent högre jämfört med ett år sedan, och kassaflödet från den löpande verksamheten var, exkluderat statliga stöd, positivt för första gången sedan pandemins början.

Stockholm Arlanda Airport. Foto: Daniel Asplund

Swedavia fortsätter stötta flygets klimatomställning - årlig upphandling av bioflygbränsle tankas på Arlanda - sammanlagt sex samarbetspartners

Onsdagen 17 november sker Swedavias årliga leverans och tankning av hållbart bioflygbränsle på Stockholm Arlanda Airport. Tankningen ett resultat av den upphandling av biobränsle som årligen samordnas av Swedavia och i vilken sex partners deltar i år. Bioflygbränsle minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 85 procent ur ett livscykelperspektiv.