Gå direkt till innehåll
Foto: Brendan Austin, Swedavia
Foto: Brendan Austin, Swedavia

Pressmeddelande -

Swedavia arbetar vidare för att fasa ut fossila drivmedel genom nytt HVO 100-incitament till flygplatsaktörer

För att uppmuntra flygplatsaktörerna på Swedavias flygplatser att bli fossilfria och börja tanka HVO, fossilfri diesel, införde Swedavia 1 januari ett särskilt HVO 100-incitament på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Målet framgent är att all markbunden verksamhet vid samtliga Swedavias flygplatser ska vara helt fossilfri 2025.

Omställningen för mer klimatsmarta och fossilfria flygplatser fortsätter. 2014 påbörjades Swedavias projekt kring fossilfri diesel som en del av en grön bränslestrategi med målet att inga fossila koldioxidutsläpp ska finnas i den egna flygplatsverksamheten. Förra året uppnåddes denna målsättning och sedan dess har Swedavia tankat fossilfri förnybar HVO-diesel på sina flygplatser.

1 januari tog vi nästa steg genom att införa ett HVO 100-incitament till samtliga flygplatsaktörer som verkar på Swedavias flygplatser för att uppmuntra dem att gå över till HVO.

Glädjande nog finns det flygplatser som redan nu endast erbjuder flygplatsaktörer att tanka fossilfri diesel – Malmö Airport, Bromma Airport, Umeå Airport, Kiruna Airport, Åre/Östersund Airport, Visby Airport och Luleå Airport – och det är flygplatser där Swedavia står för merparten av flygplatsdriften, vilket innebär att dessa flygplatser inte behöver införa incitamentet.

– Som de största transporthubbarna i Sverige har Swedavia och våra flygplatser ett långsiktigt ansvar för att ställa om till klimateffektiva och fossilfria lösningar. Vi ligger redan i framkant och har tagit stora steg framåt de senaste åren för att säkerställa att all vår egen verksamhet redan är fri från fossila bränslen. Genom detta nya HVO 100-incitament vill vi uppmuntra alla våra flygplatsaktörer att följa efter och ta nästa steg in i framtiden mot en helt fossilfri fordonsflotta, säger Lena Wennberg, chef hållbar utveckling på Swedavia.

I ett första steg i incitamentet sker en differentiering på priset mellan HVO 100 och diesel då priset på HVO 100 sänks med 50 öre/litern samtidigt som diesel höjs med motsvarande summa. Differentieringen av priset startade den 1/1 2022 och kommer pågå fram till den 31/12 2024. Under perioden kan flera differentieringar förekomma för att stimulera flygplatsens aktörer att tanka HVO 100.

HVO 100 är fossilfri diesel och har funnits på marknaden under ett antal år och tillverkas främst från råvaror som slaktavfall samt utvinns även ur tallolja, rapsolja och restprodukter från etanoltillverkning. Swedavias HVO 100 uppfyller kriterier för biobränslen enligt hållbarhetskraven i hållbarhetslagen och är fri från palmolja. Bränslet är också fritt från PFAD på massbalans.


För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll

Stockholm Arlanda Airport. Foto: Daniel Asplund

Swedavia fortsätter stötta flygets klimatomställning - årlig upphandling av bioflygbränsle tankas på Arlanda - sammanlagt sex samarbetspartners

Onsdagen 17 november sker Swedavias årliga leverans och tankning av hållbart bioflygbränsle på Stockholm Arlanda Airport. Tankningen ett resultat av den upphandling av biobränsle som årligen samordnas av Swedavia och i vilken sex partners deltar i år. Bioflygbränsle minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 85 procent ur ett livscykelperspektiv.

Tankning av flygplan. Fotograf: Victoria Ström.

Swedavia fortsätter stötta flygets klimatomställning – årlig leverans av bioflygbränsle tankas på Arlanda

​Swedavia bidrar till ett hållbart flygresande bland annat genom att årligen köpa bioflygbränsle motsvarande de egna tjänsteresorna. Årets leverans av bioflygbränsle delas för första gången med externa partners - SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet – och är ett resultat av en samordnad upphandling som Swedavia bjudit in till. Bioflygbränslet motsvarar cirka 9 000 flygresor.

Foto: Swedavia

Swedavia ny medlem i f3 för att stötta forskningsinitiativ inom hållbart bioflygbränsle för flyget

Swedavia förstärker som ny medlem forskningsinitiativet f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel och flyget ökar därmed sin representation i klustret. Genom samverkan syftar f3 till att verka för en snabb omställning till hållbara drivmedel som ger transportsektorn förutsättningar att nå målen utan att negativt påverka andra klimat- och hållbarhetsmål.