Gå direkt till innehåll
Johan Bill, Direktör Projekt, Swedavia AB tillsammans med Ulrika Dolietis, vd Håll Nollan, deltog i Swedavias och Håll Nollans säkerhetspush på Stockholm Arlanda Airport den 19 september. Foto: Swedavia
Johan Bill, Direktör Projekt, Swedavia AB tillsammans med Ulrika Dolietis, vd Håll Nollan, deltog i Swedavias och Håll Nollans säkerhetspush på Stockholm Arlanda Airport den 19 september. Foto: Swedavia

Pressmeddelande -

Swedavia lyfter säkerheten i Arlandas byggprojekt med Håll Nollan

Swedavia anordnade en säkerhetsmanifestation på flera platser den 19 september i samarbete med organisationen Håll Nollan. Målet är tydligt – antalet arbetsplatsolyckor ska vara noll. Att genomföra Håll Nollans årliga säkerhetspush är ett sätt att vitalisera den visionen och medvetandegöra att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna måste vara centrala på varje byggarbetsplats varje dag.

Den gränsöverskridande manifestationen anordnades på flera ställen på Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport parallellt i de olika byggprojekt som pågår. Håll Nollans Vd Ulrika Dolietis deltog i en av dessa tillställningar, tillsammans med Johan Bill, direktör Stora Projekt, Swedavia AB. Evenemanget leddes av Peter Frimert och Lars-Erik Einerman, projektchefer för Swedavia respektive IN3PRENÖR i Swedavias stora byggprojekt Porten där den nya säkerhetskontrollen och den utbyggda nya Marknadsplatsen med shopping och restaurangtorg som snart öppnar på Arlanda.

- Det är mäktigt att vi i hela Sverige stoppar arbetet på ett stort antal bygg- och anläggningsprojekt under en halvtimme för att samlas kring det som kan vara den absolut viktigaste fråga vi har inom bygg- och anläggningsbranschen. Att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Det är något som inte får ske, säger Johan Bill.

Att samla olika roller och aktörer i ett projekt kring säkerhetstemat och Håll Nollan är värdefullt. Alla aktörer i ett projekt behöver ta ett gemensamt ansvar för säkerhetsfrågorna och samarbeta kring dessa.

- Som beställare har Swedavia ett stort ansvar i att skapa rätt förutsättningar för riskminimering med rimliga tidsplaner, välfungerande avstängningar och annat. En annan del i att skapa rätt förutsättningar är att uppmärksamma arbetsmiljöarbetet tillsammans med våra entreprenörer. Samarbetet mellan olika yrkeskategorier, mellan beställare och entreprenörer, och i sin tur underentreprenörer, är väsentligt. Alla roller i ett byggprojekt behöver se vad just de kan göra för att minimera riskerna. Vi måste påminna oss om dem hela tiden. Genom att se riskerna och ta hand om dem minimerar vi dem. En annan viktig del är att bygga en stark säkerhetskultur där vi bryr oss om varandra. Det är lika viktigt som att använda rätt säkerhetsutrustning. Genom att arbetsplatsen genomsyras av en stark säkerhetskultur stärks allas förmåga att vara aktiva, reagera, agera och rapportera och på så sätt förhindra olyckor från att hända, säger Johan Bill.

Håll Nollans Vd Ulrika Dolietis berättade att valet att delta just i Arlandas och Swedavias säkerhetspush hade att göra med att hon fått höra från byggentreprenörer att Arlanda är en av de allra bästa arbetsplatserna att vara på. Ulrika Dolietis lyfte vikten av kommunikation och att våga fråga och även ifrågasätta, något som hon själv använt sig av med gott resultat under sina mer än 30 år i byggbranschen.

- Ofta uppskattas faktiskt ifrågasättandet av motparten, det visar på ett engagemang. Den som vet mest om själva arbetet är ju faktiskt utföraren och det är då den som behöver ifrågasätta om något verkar konstigt. Det ger mottagaren en möjlighet att ta ställning och vid behov agera, säger Ulrika Dolietis.

Ulrika Dolietis tipsade också om att stämma av att kommunikationen har nått fram.

- Att be om återkoppling är ett bra sätt att kontrollera att budskapet har uppfattats på rätt sätt, ett enkelt knep som verkligen kan göra skillnad i många lägen, säger Ulrika Dolietis.

Lars-Erik Einerman, projektchef IN3PRENÖR framhöll vikten av en bra tidstyrning och bra planering i arbetet för att minska olyckor.

- Det är ingen annan som kommer se till att förutsättningarna för att arbeta säkert finns där, det måste vi se till själva. Vi behöver ta ansvar för oss själva och för varandra, det är ingen annan som gör det jobbet åt oss, säger Lars-Erik Einerman.

Mer information

Håll Nollans säkerhetspush anordnades den 19 september för fjärde året i rad i hela Sverige. Swedavia och andra medlemsföretag i organisationen Håll Nollan stannade ett flertal arbetsplatser i bygg- och anläggningsbranschen runtom i Sverige för att genomföra en gemensam manifestation, kallad Håll Nollans säkerhetspush - tillsammans för tryggare byggen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll

Swedavia utser Susanne Norman till ny Direktör Operativ Drift och Karin Öhrström till ny Direktör Regional Airports

Swedavia utser Susanne Norman till ny Direktör Operativ Drift International Airports och Karin Öhrström till ny Direktör Regional Airports. Båda tillträder sina nya befattningar den 1 april 2024 och kommer att ingå i Swedavias koncernledning. Peder Grunditz, nuvarande Direktör Operativ Drift, lämnar Swedavia på egen begäran efter 20 år i olika ledarroller inom bolaget.