Gå direkt till innehåll
Foto: Swedavia
Foto: Swedavia

Nyhet -

Swedavia ny medlem i f3 för att stötta forskningsinitiativ inom hållbart bioflygbränsle för flyget

Swedavia förstärker som ny medlem forskningsinitiativet f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel och flyget ökar därmed sin representation i klustret. Genom samverkan syftar f3 till att verka för en snabb omställning till hållbara drivmedel som ger transportsektorn förutsättningar att nå målen utan att negativt påverka andra klimat- och hållbarhetsmål. Sedan tidigare är Swedavia som flygplatshållare drivande inom flera områden i hela värdekedjan för att öka kunskapen och nyttjandet av bioflygbränsle – som kraftigt minskar utsläppen av fossil koldioxid.

- Det är ett naturligt steg för Swedavia att gå med i f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel som en del i vårt samlade omställningsarbete. Genom ökad användning av bioflygbränsle strävar Swedavia fortsatt efter att flyget har minsta möjliga miljöpåverkan, inte minst via vårt incitamentprogram som uppmuntrar flygbolag att tanka hållbart. Bioflygbränslet bidrar till ett minskat fossilt koldioxidutsläpp med upp till 80 procent och tankning med miljövänligare bioflygbränsle skapar därmed fortsatta förutsättningar för ett mer hållbart flygande, säger Lena Wennberg, chef hållbar utveckling på Swedavia.

I syfte att driva på och stötta flygbolagen i omställningsarbetet har Swedavia sedan tidigare inrättat ett incitamentprogram för hållbart tankande. Genom att köpa biobränsle går det att minska sitt klimatavtryck och för att lyckas över tid behöver flera aktörer bidra till samhällets omställning.

- I just flygsektorn finns potential för främst flytande biodrivmedel att göra stor skillnad för minskad klimatpåverkan. Av det skälet är vi mycket glada nu att ha med oss Swedavia i innovationsklustret. Det hjälper till att signalera varför det behövs många olika lösningar för att nå transportsektorns och samhällets mål om ökat fossiloberoende. Det är också betydelsefullt att Swedavia har ansvar för delar av samhällets transportinfrastruktur och kan tillföra nya perspektiv och komplettera forskarna, fordonstillverkarna och drivmedelsproducenterna i f3, säger Ingrid Nohlgren, klusterföreståndare på värdorganisationen Chalmers Industriteknik.

Swedavia arbetar aktivt för att främja övergången till hållbart flygande och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Under många år har vi verkat gentemot en omställning till ett hållbarare resande via våra flygplatser. Vi har ställt om och blev i vår egen flygplatsverksamhet helt fossilfria 2020. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som vi arbetar utifrån finns även mål om att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. För utrikestrafiken ska alla plan som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfria senast 2045.


Läs mer om hur Swedavias arbetar med den fossilfria omställningen här: Omställningen pågår nu
Läs mer om f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel här: Om f3

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll