Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Taxiproblem på Arlanda

Idag blockerade ett hundratal taxibilar från mindre bolag delar av taxitrafiken på Arlanda. Till sin hjälp hade de tillresta syndikalister som demonstrerade tillsammans med de protesterande taxiförarna.

Bakgrunden är det arbete flygplatsen gör för att minimera miljöbelastningen av flygplatsverksamheten vilket även inkluderar trafiken till och från flygplatsen. Flygplatsen har sedan december 2005 på olika sätt premierat de taxibilar som är miljöbilar, och har sedan snart två år informerat om att man under 2011 planerar för att bara miljöbilar ska få tillträde till taxifickorna. Omställningen sker etappvis för att alla taxiåkare ska få tid att byta till miljöbil.

Samtidigt vill Arlanda också stärka kundnöjdheten hos flygplatsens resenärer och ge taxibolagen en god konkurrenssituation genom att underlätta för resenärerna att välja det taxibolag de vill åka med. Därför har taxifickan nu sju filer för olika bolag, där resenären kommer ut mitt framför dessa filer med god överblick. Filindelningen avgörs av kundernas efterfrågan, det vill säga hur stor andel av taxiresandet från Arlanda respektive bolag har.

De protesterande förarna upplever det som orättvist att de minsta bolagen hänvisas till filen närmast terminal. Detta trots att de som företrädde Syndikalisternas taxiförare vid ett möte i början av året krävde att få just den filen, som vid den tidpunkten tilldelats Taxi Stockholm.

Flygplatsens uppfattning är att det system som nu finns är bättre än tidigare både ur miljösynpunkt och för resenären. Det är dessa faktorer som styr, och kommer att styra, vårt agerande. På sikt kommer taximarknaden på Arlanda att fungera bättre när resenären tydligare kan välja mellan olika bolag med olika service och pris, och miljöpåverkan av taxitrafiken minskar när bättre bilar - oavsett vilken kö de hör till - får kortare väntetid.
 
Flygplatsen beklagar djupt att dessa branschproblem inom taxinäringen nu drabbar flygresenärer och andra besökare till Arlanda. Eftersom Arlanda är ett skyddsobjekt är demonstrationerna olagliga och polisen ansvar.

För mer information:

Arlandas pressjour, 08-797 61 36

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholm-Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med 176 destinationer och 81 flygbolag. 50 000 resenärer passerar flygplatsen varje dygn. Här arbetar 16 000 personer i 250 företag. Swedavia är flygplatshållare med 750 anställda på Arlanda.

Stockholm-Arlanda Airport samarbetar med flera aktörer i regionen för att stärka Stockholm och Sverige som destination.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Relaterat innehåll