Gå direkt till innehåll
Foto: Felix Odell.
Foto: Felix Odell.

Pressmeddelande -

Swedavias trafikstatistik för april 2021

Under april månad flög närmare 369 000 resenärer via Swedavias flygplatser, en minskning med 89 procent jämfört med antalet resenärer samma tid före pandemin i april 2019. Jämfört med april i fjol ökade flygresandet, dock från extremt låga nivåer. Sammantaget är flygresandet fortsatt starkt begränsat och präglat av pandemin.

- Flygresandet i april är fortfarande mycket begränsat vid våra flygplatser till följd av pandemin och restriktioner. Inrikestrafiken klarar sig marginellt bättre jämfört med utrikestrafiken, men antalet resenärer ligger totalt sett på en konstant låg nivå under månaden. Nio av tio resenärer är fortfarande borta jämfört med före pandemin, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Att vaccinationstakten ökar och att förberedelser pågår för att åter öppna samhället är naturligtvis glädjande, men har än så länge haft en mycket begränsad påverkan på resandet. Återhämtningen är beroende av vaccinationsinsatserna och pandemin, men även att reserestriktioner lyfts på ett koordinerat och säkert sätt framförallt inom EU. Ett vaccinationsbevis blir också viktigt för att göra ett fritt resande möjligt både inom och till och från EU, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 369 000 resenärerna under april månad var 205 000 utrikesresenärer och 163 000 inrikesresenärer. Jämfört med april ifjol, då Swedavia hade totalt 63 000 resenärer, så ökade antalet resenärer i april. Men ökningen skedde från extremt låga nivåer, då resenärsutvecklingen i april i fjol också var kraftigt påverkad av pandemin.

Jämfört med april månad 2019 och före pandemin, så minskade antalet resenärer med närmare 90 procent i april. Swedavias flygplatser hade 3 242 000 resenärer under april 2019.

Under de sammanlagt fjorton månaderna med pandemin har Swedavias flygplatser tappat uppskattningsvis drygt 39 miljoner resenärer.

Detaljerad statistik finns tillgänglig under ”Om Swedavia/Statistik”: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 600 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll

Foto: Swedavia.

Ryanair fortsätter expandera i Sverige med ett tjugotal nya linjer från Arlanda inför vintern 2021 - lanserar inrikestrafik

Det irländska lågprisbolaget Ryanair fortsätter att satsa på den svenska marknaden och lanserar inför vintersäsongen ett tjugotal nya direktlinjer varav ett antal till helt nya destinationer från Stockholm Arlanda Airport, samt två inrikeslinjer till Göteborg och Malmö. Samtidigt fortsätter Ryanair att expandera på Göteborg Landvetter Airport till hösten och återvänder också till Malmö Airport.

Stockholm Arlanda Airport. Foto: Victoria Ström.

Swedavias delårsrapport för första kvartalet 2021: Dramatiskt minskat resande och fortsatt kraftiga förluster trots åtgärder och stöd

Swedavias resultat för första kvartalet är kraftigt påverkat av covid-19-pandemins effekter på resandet. Resandet vid bolagets flygplatser minskade under perioden med 86 procent, vilket får till följd att Swedavia för fjärde kvartalet i följd redovisar en förlust. Rörelseresultatet uppgår till -381 MSEK. Bolagets nettoomsättning minskade med 63 procent till 457 MSEK (1 245 MSEK).