Gå direkt till innehåll
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Maria Moustakakis.
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Maria Moustakakis.

Pressmeddelande -

Swedavias trafikstatistik för mars 2021

Under mars flög närmare 341 000 resenärer via Swedavias flygplatser, en minskning med 90 procent jämfört med motsvarande resenärsnivåer före pandemin i mars 2019. Jämfört med mars 2020, som också var kraftigt påverkad av pandemin, var minskningen 74 procent. Flygresandet är sammantaget kvar på historiskt låga nivåer och marknadsutsikterna fortfarande osäkra på grund av pandemins utveckling och reserestriktioner.

- Efter drygt ett år med pandemin är flygresandet fortsatt kraftigt begränsat och under mars månad hade våra flygplatser knappt en tiondel av det som var normaltrafik samma tid före pandemin. Inför sommarsäsongen planerar nu flera flygbolag att återvända till våra flygplatser och flygbolagens trafikprogram utökas successivt. Vaccinationsinsatser, lättade reserestriktioner och någon form av hälsocertifikat är dock förutsättningar för en återstart för flygresandet i större skala. Här och nu handlar det fortsatt för hela samhället att begränsa och bekämpa pandemin, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Samtliga av Swedavias tio flygplatser rapporterade stora minskningar i antalet resenärer under månaden och trafikutvecklingen var kraftigt ned inom alla trafikområden. Destinationer inom Norden och utanför Europa saknade nästan helt trafik. Inrikestrafiken och trafiken till Europa utanför Norden hade relativt sett en något bättre utveckling under månaden.

Resenärsutvecklingen är jämfört med mars 2020 mindre negativ jämfört med mars 2019, då mars i fjol också var kraftigt påverkad av pandemin, medan 2019 var ett ”normalår”. Sett till antalet resenärer hade Swedavia hade drygt 1,3 miljoner resenärer i mars 2020 och närmare 3,3 miljoner i mars 2019.

Sammantaget har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskat med närmare 36 miljoner resenärer sedan inledningen av pandemin.

Detaljerad statistik finns tillgänglig under ”Om Swedavia/Statistik”: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

För mer information
, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 600 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll