Gå direkt till innehåll
Stockholm Arlanda Airport. Fotograf: Swedavia
Stockholm Arlanda Airport. Fotograf: Swedavia

Pressmeddelande -

Swedavias delårsrapport för Q1 2022: Fortsatt resultatförbättring tack vare återhämtning

Återhämtningen i flygresandet fortsatte under det första kvartalet 2022. Fyra miljoner passagerare reste till eller från Swedavias flygplatser under årets första tre månader, vilket är fyra gånger fler än samma period förra året. Det bidrog till att nettoomsättningen fördubblades och till ett väsentligt förbättrat underliggande rörelseresultat. Periodens resultat var dock fortsatt starkt präglat av pandemins effekter och uppgick till -265 miljoner kronor. Swedavia fortsätter nu arbetet med att anpassa den operativa verksamheten för ett ökat flygresande.

– Den positiva trenden för flygresandet under andra halvåret 2021 har fortsatt under 2022, vilket också sammantaget har präglat Swedavias första kvartal. Fyra gånger fler resenärer reste till eller från våra flygplatser än under samma period förra året. Ett ökat resande påverkar vårt resultat positivt, men resandet är fortfarande långt ifrån de nivåer vi såg innan pandemin och som en följd av detta redovisar vi för åttonde kvartalet i rad en förlust, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Swedavias nettoomsättning uppgick under kvartalet till 882 MSEK, vilket är nästintill en fördubbling jämfört med föregående år (457). Rörelseresultatet uppgick till -325 MSEK (-381). Exklusive jämförelsestörande poster och omställningsstöd var rörelseresultatet cirka 250 MSEK bättre än föregående år. Periodens resultat uppgick till -265 MSEK (-310).

Parallellt med att anpassa den operativa verksamheten för ett ökat resande pågår viktiga utvecklingsprojekt på Stockholm Arlanda Airport, med en integrering av terminalerna fyra och fem, en ny modern säkerhetskontroll och en ny handelsplats som tas i bruk nästa sommar.

– Att allt fler människor har möjlighet att resa är såklart glädjande och mycket tyder på att vi går en intensiv sommar till mötes. Med detta kommer operativa utmaningar för en bransch som drabbats mycket hårt av pandemin. Rekryteringsbehovet är stort i hela branschen och brister i bemanning kommer i vissa fall att kunna begränsa kapaciteten i systemet i sommar. De pågående byggprojekten på Arlanda, med bland annat en helt ny säkerhetskontroll, bidrar också till att situationen på flygplatsen under en tid kommer att vara ansträngd, men de kommer att innebära ett fantastiskt lyft för Arlanda när de står färdiga nästa sommar, säger Jonas Abrahamsson.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april, 13:00 CEST.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll