Gå direkt till innehåll
Swedavia-medarbetare vid Umeå Airport, foto: Felix Odell
Swedavia-medarbetare vid Umeå Airport, foto: Felix Odell

Pressmeddelande -

Swedavia utses till ett av Europas ledande företag inom mångfald

För andra året i rad utnämns Swedavia till ett av de företag i Europa som ligger i framkant när det gäller mångfaldsfrågor. Swedavia placeras på listan över de 800 ledande företagen inom mångfald i Europa, enligt en undersökning som Financial Times låtit göra.

- Vi är övertygade om att mångfald på alla nivåer inom organisationen berikar och vi arbetar aktivt med att skapa och bibehålla en inkluderande företagskultur. Att vi är ett av 800 företag som valts ut bland 20 000 granskade i Europa motiverar oss att fortsätta vårt arbete ytterligare för att stärka Swedavias ställning som ett inkluderande företag som inte bara accepterar, utan värdesätter människors olikheter och skilda perspektiv. Mångfald inom kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation och sexuell läggning är förstås något som behöver synas i organisationen och i sammansättningen av arbetsgrupper på alla nivåer, från operativa arbetsgrupper till ledningsgrupper, säger Marie Wiksborg, direktör Affärsstöd på Swedavia.

I topp vad det gäller upplevd mångfald i Europa, inom samtliga sektorer, hamnar det tyska elektronikföretaget Infineon. Företaget skrev under sin mångfaldsstadga 2007 och har byggt vidare på sin mångfaldsstrategi sedan dess. På första plats inom kategorin transport och logistik hamnar det holländska företaget GVB som driver kollektivtrafiken i Amsterdam. Av svenska företag placerar sig Swedavia på plats nummer två inom kategorin transport och logistik.

Ur Swedavias Code of Conduct
Swedavias utgångspunkt är att alla människor har lika värde. Det innebär att Swedavia respekterar personlig värdighet, integritet och rättigheterna hos varje människa. Lika behandling och samma möjligheter gäller för alla oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, politisk övertygelse eller social status. Alla Swedavias medarbetare har förenings- och organisationsfrihet.

Swedavia arbetar för hållbar utveckling och ser att medarbetare med skiftande bakgrund ger verksamheten/koncernen mänskliga vinster och affärsfördelar. Swedavia har som mål att uppnå jämställdhet och minst ha samma andel medarbetare med utländsk bakgrund som samhällsdemografin. Vi är övertygade om att mångfald, jämställdhet och en inkluderande kultur bidrar till ökad kreativitet och utvecklingskraft och därmed koncernens konkurrens- och attraktionskraft.

Vår relation till andra och varandra präglas av ömsesidig respekt och medmänsklighet. Var och en kan förvänta sig att bli respekterad för den hen är. Ingen form av diskriminering, kränkande särbehandling eller repressalier får förekomma och alla ska känna sig välkomna hos oss.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll