Gå direkt till innehåll
Fotograf: Stellan Stephenson
Fotograf: Stellan Stephenson

Pressmeddelande -

Swedavias trafikstatistik för juni 2019

Under juni reste 3 845 000 resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med samma månad föregående år. Göteborg Landvetter Airport hade totalt 654 000 resenärer, vilket är oförändrat jämfört med samma månad 2018. Swedavias övriga nio flygplatser har ett minskat antal resenärer jämfört med samma månad förra året.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammanlagt till 2 809 000 under juni månad, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 1 036 000 resenärer, en minskning med 5 procent.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade sammanlagt 2 494 000 resenärer under juni, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 2 100 000, vilket är en minskning med 2 procent, medan antalet inrikesresenärer uppgick till 394 000, en minskning med 5 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade totalt 654 000 resenärer under juni, vilket är oförändrat jämfört med samma månad 2018. Trafikutvecklingen påverkades positivt av en fortsatt ökning av utrikesresandet, som ökade med 3 procent till 551 000 resenärer. Inrikesresandet minskade däremot med 12 procent jämfört med samma månad föregående år och uppgick till 103 000 resenärer.

På Bromma Stockholm Airport uppgick flygresandet sammantaget till 208 000 resenärer under juni, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med juni föregående år.

I linje med trafikutvecklingen hittills i år visar Swedavias regionala flygplatser på lokala skillnader i resemönstret under juni. Totalt sett ökade utrikestrafiken med 1 procent på de regionala flygplatserna, medan inrikestrafiken fortsatte att minska med 3 procent. Visby Airport hade en positiv utveckling av inrikestrafiken under juni. 

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska 2020 ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till biobränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia biobränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se 

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Relaterat innehåll