Gå direkt till innehåll
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Brendan Austin.
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Brendan Austin.

Pressmeddelande -

Swedavias trafikstatistik för februari 2020

Under februari reste drygt 2 631 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 6 procent jämfört med samma månad förra året. Resultatet påverkades positivt av den extra skottdagen i månaden. Följderna av coronavirus-utbrottet hade en begränsad effekt, men förväntas påverka resenärsutvecklingen i väsentligt större omfattning i mars.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammanlagt till 1 747 000 under februari månad, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 885 000 resenärer, en minskning med 11 procent.

Händelseutvecklingen kring Coronavirus-utbrottet påverkade negativt framförallt i slutet av månaden och särskilt flygtrafiken till och från Kina. Även flygfrakten minskade påtagligt. Sett till februari månad som helhet var dock effekterna begränsade. Resenärsutvecklingen hittills i mars tyder på en väsentligt större påverkan under innevarande månad. Samtidigt är det rådande marknadsläget mycket osäkert.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade sammanlagt 1 665 000 resenärer under februari, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 1 308 000, vilket är en minskning med 4 procent, medan antalet inrikesresenärer uppgick till 357 000, en minskning med 11 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 420 000 resenärer under februari, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 345 000, vilket är oförändrat i jämförelse med 2019. Inrikesresandet minskade med 19 procent och uppgick till 75 000 under februari.

På Bromma Stockholm Airport reste sammanlagt 158 000 resenärer under februari, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med februari förra året. Utrikesresandet minskade med 1 procent, medan inrikesresandet minskade med 11 procent.

I linje med utvecklingen hittills i år visar Swedavias regionala flygplatser på lokala variationer även under februari månad. Antalet resenärer uppgick sammanlagt till 388 000, vilket är en minskning med 8 procent men utrikesresandet var oförändrat i jämförelse med samma månad föregående år.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på www.swedavia.se under Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor och har 3 000 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll