Gå direkt till innehåll
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Orlando Boström
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Orlando Boström

Pressmeddelande -

Swedavias trafikstatistik för augusti 2022

Flygets återhämtning fortsätter under augusti och för tredje månaden i följd når antalet resenärer vid Swedavias flygplatser närmare 2,9 miljoner. Augusti präglades av en fortsatt säsongsmässig efterfrågan på utrikesresor, men även en ökad efterfrågan på inrikesresor i samband med skol- och jobbstarter. Kösituationen till säkerhetskontrollen på Arlanda har stabiliserats ytterligare och har nu nått ett normalläge. Samtidigt förbättrades punktligheten markant på Arlanda och flygplatsen är i augusti fortsatt i topp när det gäller punktlighet bland jämförbara flygplatser i Europa. Flygbranschen fortsätter dock att präglas av operativa utmaningar i uppstarten efter pandemi.

Swedavias tio flygplatser hade sammanlagt nästan 2,9 miljoner resenärer i augusti månad, nära 90 procent fler jämfört med fjolårets augusti-siffror, men fortsatt 24 procent lägre jämfört med prepandeminivåer.

- Flygets återhämtning fortsätter i augusti, med ett högt resetryck vid våra flygplatser och framförallt på Arlanda. Det gäller såväl utrikesresandet som är normalt för säsongen, men även inrikesresandet tog fart under andra halvan av augusti i samband med uppstarten av skolor och jobb. Vi kan konstatera att det uppdämda behovet av att mötas igen efter drygt två år med pandemin så här långt inte har mattats av. Detta trots flygbranschens utmaningar i sommar, men också den tilltagande konjunkturoron som dock kan påverka efterfrågan på flygresor framöver, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Kösituationen på Arlanda har stabiliserats markant och är tillbaka i ett normalläge tack vare kombinationen av våra åtgärder och vår säkerhetsleverantörs fortsatta rekryteringsinsatser. Punktligheten i hela Europa är fortsatt utmanande, men vi kan konstatera att punktligheten på Arlanda kraftigt förbättrades i augusti och att Arlanda fortsatt hör till de mest punktliga bland jämförbara flygplatser i Europa, säger Jonas Abrahamsson.

Kötiden till säkerhetskontrollerna på Arlanda var under månaden mindre än 15 minuter för cirka 90 procent av alla resenärer, även i Terminal 5 enskilt. Säkerhetskontrollerna i övriga terminaler på flygplatsen har fortsatt säsongsnormala väntetider.

Samtidigt fortsätter Swedavias säkerhetsleverantör Avarn med löpande rekryteringar för att möta personalbehovet under hösten. Under september månad väntas ytterligare ett 50-tal medarbetare komma i tjänst i säkerhetskontrollen.

Punktligheten förbättrades avsevärt på Arlanda under augusti jämfört med juli. Enligt preliminära siffror från Eurocontrol låg punktligheten på cirka 78 procent i augusti, vilket innebär att Arlanda fortsatt ligger i topp vad gäller punktlighet bland de större flygplatserna i Europa under månaden.

Av de totalt 2 836 000 resenärerna under augusti var 2 163 000 utrikesresenärer och 673 000 inrikesresenärer, vilket motsvarar en ökning i årstakt med drygt 100 procent för utrikesresandet respektive 60 procent för inrikesresandet. 

Stockholm Arlanda Airport hade 1 928 000 resenärer och därmed för tredje månaden i följd närmare 2 miljoner resenärer. Utrikesresandet fortsatte att öka och nådde drygt 1 653 000 utrikesresenärer. Antalet inrikesresenärer uppgick till 275 000. Sammantaget ökade resandet vid Arlanda med drygt 100 procent jämfört med fjolåret, men är drygt 20 procent lägre jämfört 2019-års nivåer.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 475 000 resenärer i augusti. Utrikesresandet ökade med drygt 70 procent jämfört med 2021, medan inrikesresandet ökade med 140 procent. Resandet låg på flygplatsen cirka 25 procent under prepandeminivåerna.

Bromma Stockholm Airport hade 97 000 resenärer, en ökning med drygt 50 procent jämfört augusti 2021 och 45 procent lägre jämfört med samma månad 2019.

Malmö Airport hade totalt 128 000 resenärer i augusti, en ökning med drygt 55 procent jämfört med augusti 2021. Sammantaget låg resandet på 70 procent av resandet före pandemin, 2019.

Övriga sex regionala Swedavia flygplatser hade en varierande utveckling. Jämfört med resandet 2019 hade Luleå Airport bäst utveckling och var den flygplats näst Arlanda och Bromma som hade flest inrikesresenärer under månaden.

Sedan pandemins start för 30 månader sedan har Swedavia tappat drygt 67 miljoner resenärer jämfört med de senaste 30 månaderna innan pandemin. 

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Allt du behöver veta inför din resa | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll

Flygplan på Stockholm Arlanda Airport (Foto: Stina Sandsjö/Swedavia)

Swedavias halvårsrapport för januari-juni 2022: Kraftig uppgång i resandet - omfattande åtgärder för att hantera operativa utmaningar

Årets andra kvartal präglades av en stark återhämtning för flygresandet. Närmare 8 miljoner passagerare reste via Swedavias flygplatser, nästan fem gånger så många som under samma period förra året. Utvecklingen bidrog till en förbättring av såväl omsättning som resultat för kvartalet, men sexmånadersperiodens resultat är negativt och fortsatt präglat av pandemins effekter.

Foto: Daniel Asplund, Swedavia

Ryanair expanderar vidare på Stockholm Arlanda – lanserar 13 nya vinterlinjer

Ryanair tillkännager sitt största svenska vinterutbud någonsin och fortsätter att stärka sin närvaro på den svenska marknaden. Det irländska lågprisbolaget lanserar inför vintersäsongen tretton nya direktlinjer från Stockholm Arlanda Airport. Sex av dem är helt nya linjer, varav hälften till helt nya destinationer inom Europa. Totalt har flygbolaget lanserat 44 nya direktlinjer från den nya basen

Foto: SSP. Jureskogs är en av de nya restauranger som öppnar på Stockholm Arlanda Airport nästa år.

Storsatsning på mat- och dryck på Arlanda och Landvetter - 20-tal helt nya restauranger, barer och caféer öppnar med start 2023

Swedavia fortsätter att utveckla serviceutbudet på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Den nya marknadsplatsen öppnar med start 2023 på Arlanda och är av de största satsningarna någonsin på mat- och dryck på flygplatsen. I och med satsningen kommer Swedavias samarbetspartner SSP lansera ett 20-tal helt nya och välkända koncept för mat- och dryck.