Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swedavia överväger att emittera hybridobligationer och gröna obligationer i SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Swedavia har anlitat finansiella rådgivare för att utvärdera förutsättningarna för att ge ut nya obligationslån, dels hybridobligationer och dels gröna obligationer utifrån det ramverk för gröna obligationer som Swedavia nyligen lanserade.

Den 15 november 2019 kommer ett gemensamt investerarmöte att hållas om de båda transaktionerna. Nordea och SEB är så kallade ”Joint Lead Managers” för hybridobligationslånet och SEB samt Swedbank för det gröna obligationslånet.

Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden förväntas en benchmark hybridobligation, denominerad i SEK och efterställd Swedavias utestående seniora obligationer, med evig löptid och första inlösenmöjlighet efter 5 år (non-call 5 year) samt en SEK-denominerad benchmark 5-7 år grön obligation att följa.

Mer information om Swedavias ramverk för gröna obligationer och obligationsprogram återfinns på www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information.

För mer information kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 10.00 CET.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Relaterat innehåll