Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swedavia AB:s årsstämma 2024

Måndagen den 29 april höll Swedavia AB årsstämma.

Vid årsstämman valdes Ulrika Francke till ny styrelseordförande för Swedavia AB när Åke Svensson lämnade uppdraget efter åtta år. Ulrika Francke har en gedigen bakgrund som företagsledare och styrelseledamot i såväl privata som offentliga verksamheter.

Årsstämman beslutade även om omval av styrelseledamöterna Tor Clausen, Nina Linander, Lars Mydland, Eva Nygren, Per Sjödell, Annica Ånäs samt Peter Blomqvist. I och med årsstämman utträder Lottie Svedenstedt på egen begäran Swedavias styrelse.

Protokoll, anförande av Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson samt övrig information om Swedavias årsstämma kommer att publiceras på: https://www.swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

För mer information, kontakta Ellen Laurin, tf presschef på Swedavia eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se


Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll