Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högsta Domstolen fastställer Arlandas utsläppstak

Högsta Domstolen har fastställt Arlandas utsläppstak. Från mitten av juni 2011 får flygplatsens utsläpp av koldioxid och kväveoxider inte överstiga 1990 års nivå.

Miljööverdomstolen flyttade i en tidigare dom fram tidpunkten då utsläppstaket blir ett absolut gränsvärde till den 1 januari 2016, under förutsättningen att LFV lämnar in en ansökan om ett nytt miljötillstånd senast vid utgången av 2010. Denna koppling mellan villkorsändring och ansökan underkändes dock på formella grunder av Högsta Domstolen vilket innebär att utsläppstaket blir tvingande redan 2011.

För Arlanda innebär beslutet i dagsläget inte någon större skillnad. LFV arbetar sedan 2008 med en ansökan om ett helt nytt miljötillstånd och målsättningen är fortfarande att denna ansökan ska lämnas in vid årsskiftet. I denna tillståndsprövning kommer utsläppstaket att prövas i sin helhet, vilket av formella skäl inte var möjligt i processen i Högsta Domstolen.

Flygplatsens utsläpp ligger under 1990 års nivå, och beräknas göra så under de närmaste åren. På sikt kan det dock bli problematiskt då den juridiska tillståndsprocessen kommer att ta flera år med domstolshantering och överklaganden. Under denna tid gäller nuvarande utsläppstak.

 – Vi är för tillfället nere under 1990 års utsläppsnivåer, men vi fortsätter att arbeta med vår ansökan om ett nytt miljötillstånd. Om några år, när efterfrågan på flyg förväntas öka igen, kan dock dagens dom bli ett problem för Stockholmsregionens internationella tillgänglighet, säger Jan Lindqvist, informationschef LFV Arlanda.

För mer information:
Jan Lindqvist, Informationschef, LFV Arlanda, 0708-916402

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholm-Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med 176 destinationer och 81 flygbolag. 50 000 resenärer passerar flygplatsen varje dygn. Här arbetar 16 000 personer i 250 företag. Swedavia är flygplatshållare med 750 anställda på Arlanda.

Stockholm-Arlanda Airport samarbetar med flera aktörer i regionen för att stärka Stockholm och Sverige som destination.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00