Gå direkt till innehåll
Ett av de vinnande bidragen i tävlingen för konstnärlig gestaltning vid Stockholm Arlanda Airport; Soundscapes av Maha Mustafa. Illustration: Maha Mustafa.
Ett av de vinnande bidragen i tävlingen för konstnärlig gestaltning vid Stockholm Arlanda Airport; Soundscapes av Maha Mustafa. Illustration: Maha Mustafa.

Pressmeddelande -

Vinnarna i Swedavias tävling för konstnärlig gestaltning vid Stockholm Arlanda Airport utsedda

Swedavia utlyste i höstas en tävling för att få fram konstnärligt väl gestaltade, funktionella och kommunicerbara konstverk i den pågående byggnationen på Stockholm Arlanda Airport. Juryns arbete är nu klart och vinnarna presenteras.

– Som en del i arbetet med att utveckla en gemensam designstrategi för Swedavias flygplatser har tillgängligheten till och utbudet av konst på våra flygplatser etablerats som ett viktigt verktyg.
Swedavia skapar inte konst, utan Swedavias roll är att stå värd för konstsamarbeten som förstärker lokala kopplingar, flygkänslan eller bidrar till att förändra resenärernas upplevelse av tiden som spenderas på flygplatsen, berättar Jessica Einebrant, ansvarig varumärke & design på Swedavia.

– Swedavia utlyste i höstas en tävling för att få fram konstnärligt väl gestaltade, funktionella, och kommunicerbara konstverk i det pågående byggprojektet på Stockholm Arlanda Airport som benämns Utvecklingsprogram Arlanda. Målsättningen är en gestaltning där konstens egen karaktär är tydlig, har en egen identitet och funktion. Funktionen ska vara att skapa vägledande, välkomnande samt atmosfärshöjande känslor. Konst utgör ett viktigt emotionellt komplement till de funktionella och kommersiella delarna som utgör basen i en flygplats och är en del av en inspirerande atmosfär och helhetsupplevelse berättar Peder Grunditz, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Tävlingen pågick mellan 18 oktober 2017 och 28 februari 2018. Vinnarna har utsetts av en jury bestående av fem personer som även tagit hjälp från två sakkunniga experter.

(Tävlingen har varit föremål för beaktande av lagen om offentlig upphandling och överklagandetiden har passerats.)

Detaljerad information om tävlingen, juryn, tävlingsområden, tävlingsuppgift, syfte och mål samt presentation av de vinnande bidragen finns i bifogade ”Juryutlåtande och presentation av Konsttävling Arlanda Juni 2018 - 2018-06-07”,

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se


Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Relaterat innehåll