Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utvecklad miljötaxi vid Stockholm Arlanda Airport

Från och med den 1 juli kommer endast taxifordon i form av miljöbilar tillåtas att hämta resenärer vid Stockholm Arlanda Airport. Åtgärden är ytterligare ett steg i minimeringen av klimatpåverkan vid resor till och från flygplatsen.  

Utsläpp av koldioxid från vägtrafik till och från Stockholm Arlanda Airport utgör en allt större del av det utsläppstak som flygplatsen verkar inom. Idag står denna vägtrafik för 51 procent av de utsläpp som utsläppstaket inbegriper. Från och med den 1 juli kommer därför endast taxifordon som är registrerade som miljöbilar tillåtas att hämta resenärer vid Stockholm Arlanda Airport. 

– Det här är ett av många initiativ vi genomför för att kontinuerligt minska flygets inverkan på miljön. Nu stärks vår redan framgångsrika prioritering av miljöbilar vilket gynnar hela stockholmregionen, säger Kerstin Lindberg Göransson, flygplatschef Stockholm Arlanda Airport. 

Beslutet om att Stockholm Arlanda Airport från och med den 1 juli 2011 inför dessa bestämmelser är sedan länge kommunicerat till berörda intressenter. Idag utgörs 80 procent av de taxifordon som trafikerar flygplatsen av miljöbilar. De fordon som är byggda med fast ramp för transport av rörelsehindrade är undantagna beslutet liksom de fordon som är registrerade för persontransport av 5 – 8 passagerare. De senare ska dock erlägga en miljöavgift.

 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Presschef Swedavia, 070-453 65 88

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med 176 destinationer och 81 flygbolag. 50 000 resenärer passerar flygplatsen varje dygn. Här arbetar 16 000 personer i 250 företag. Swedavia är flygplatshållare med 750 anställda på Arlanda.

Stockholm Arlanda Airport samarbetar med flera aktörer i regionen för att stärka Stockholm och Sverige som destination.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Relaterat innehåll