Gå direkt till innehåll
Visby Airport - Swedavias verksamhet på Visby Airport är nu helt fossilfri. Foto Brendan Austin.
Visby Airport - Swedavias verksamhet på Visby Airport är nu helt fossilfri. Foto Brendan Austin.

Pressmeddelande -

Swedavias verksamhet på Visby Airport nu helt fossilfri

I mitten av juni blev Swedavias verksamhet på Visby Airport helt fossilfri. År av målmedvetet arbete med bland annat elektrifiering av fordon, bränslebyten och effektiviseringar har lett fram till att flygplatsen nu befäster sin position som en av världens mest klimatsmarta.

Framtidens transportsystem behöver vara hållbara. Som flygplatsoperatör och med ambitionen att vara en internationell förebild inom hållbarhet är det helt centralt att Swedavia bidrar till en hållbar transportsektor och gör rent framför egen dörr. Därför har Swedavia som mål att bolagets verksamhet på de tio flygplatser man driver ska vara helt fossilfri senast 2020. Med hela två års marginal har nu Visby Airport nått detta mål.

– Det sker en stor omställning inom transportsektorn just nu, där minskade utsläpp av fossil koldioxid är högsta prioritet. Visby Airport är en stor verksamhet som använder många fordon, maskiner och mycket energi för att möjliggöra flygresor till och från Gotland. Att vår verksamhet på flygplatsen nu är helt fossilfri är en jättebedrift och jag är mycket stolt, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef på Visby Airport.

Utsläppen av fossil koldioxid på Visby Airport har på tio år minskat från omkring 300 ton per år till att nu vara nere på noll. Bakom minskningen ligger ett intensivt arbete med att byta ut alla fordon och maskiner som drivits på fossila bränslen – allt från brandbilar till snöröjningsfordon och maskiner – mot fossilfria varianter. Flygplatsens energiförbrukning har ständigt minskat och energiförsörjningen sker med grön el. Swedavia köper också biobränsle för medarbetarnas tjänsteflygresor, vilket innebär att även dessa är fossilfria.

En annan viktig del i Swedavias miljöarbete är att påverka och möjliggöra även för andra aktörer inom branschen att minska sin klimatpåverkan. Bland annat är bolaget engagerade i arbetet med att möjliggöra en storskalig användning av biobränsle inom flyget. Med rätt åtgärder kan det svenska inrikesflyget vara fossilfritt redan 2030 och utrikesflyget – och därmed allt svenskt flyg – 2045.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll