Gå direkt till innehåll
Stockholm Arlanda Airport utvalt för US preclearance

Pressmeddelande -

Stockholm Arlanda Airport utvalt för US preclearance

Stockholm Arlanda Airport har, som en av tio flygplatser i världen, valts ut av United States Customs and Border Protection (US CBP) att få möjlighet att införa så kallad US preclearance. Beskedet innebär att konkreta diskussioner mellan Swedavia och US CBP inleds med syfte att underlätta resandet mellan Sverige och USA.

Under 2014 reste cirka 650 000 personer mellan Sverige och USA. Idag erbjuds fem direktförbindelser mellan länderna och ytterligare två inleds i höst. Ungefär hälften av resandet mellan Sverige och USA sker via andra europeiska flygplatser såsom Schiphol, Heathrow och Frankfurt. Det besked som nu lämnats avseende US preclearance innebär att amerikansk gränskontroll på sikt genomförs vid avgång från Stockholm Arlanda Airport istället för vid ankomst till USA. Därigenom underlättas resandet och förutsättningarna för fler direktförbindelser stärks.

  • Med US preclearance stärks Stockholm Arlanda Airports roll som nav för flyget i Skandinavien. Vår ansökan har mötts av ett starkt stöd från såväl regering som näringsliv och vi går nu fram med full kraft för att attrahera fler direktförbindelser, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Enligt Swedavias undersökningar stöds ett införande av US preclearance av fler än 70 procent av dagens USA-resenärer. Framförallt välkomnas möjligheten att byta till anslutande flyg på ett smidigare sätt än tidigare. Byggprocessen av en anläggning för US preclearance, vilken ska implementeras i det nedre planet av F-piren i terminal 5, uppskattas till 1 - 1,5 år.Dessförinnan behöver en närmre diskussion om anläggningens utformning ske mellan Swedavia och amerikanska myndigheter.

Den svenska regeringen meddelade i februari 2015 avsikten att möjliggöra ett införande av US preclearance på Stockholm Arlanda Airport. Efter att flygplatsen nu valts ut av US CBP vidtar tekniska diskussioner mellan Swedavia och US CBP. Ett slutligt införande av US preclearance är avhängigt ett godkännande från svenska och amerikanska myndigheter. Satsningen på preclearance ingår som en del av Stockholm Arlanda Airports tidigare beslutade investeringsprogram om 13 miljarder SEK.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterade event