Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Starkare resultat med fler resenärer

Under det andra kvartalet 2011 redovisar Swedavia ett rörelseresultat på 255 (69) miljoner SEK. Omsättningen för koncernen var under samma period 1 203 (1 096) miljoner SEK. Efter skatt uppgick resultatet till 128 miljoner SEK (-1). Under perioden avyttrade Swedavia mark vid Göteborg Landvetter Airport vilket resulterade i en engångsintäkt på 16,8 miljoner SEK.

Hela det första halvåret 2011 har för Swedavia präglats av fler flygresenärer vid flygplatserna, strikt kostnadskontroll samt förbättrat resultat. Rörelseresultatet för halvåret var 391 (50) miljoner SEK och omsättningen samma period var 2 346 miljoner SEK (2 131).

– Att så många ser flyget som det effektivaste transportmedlet är naturligtvis glädjande. Samtidigt upplever vi en tilltagande oro över hur den ekonomiska utvecklingen i världen kan påverka oss. Detta medför att vi som flygplatsbolag måste stärka vår konkurrenskraft och flexibilitet ytterligare, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich.

Antalet resenärer på Swedavias flygplatser var 8,4 miljoner under perioden, en ökning med 22,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till följd av de goda marknadsförhållanden som varit har flyglinjer tillkommit vid flertalet av våra elva flygplatser. Swedavia har under perioden beslutat om bildande av fastighetsbolaget Swedavia Real Estate AB som ska äga och exploatera mark vid Swedavias flygplatser.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00