Gå direkt till innehåll
Resenär som använder en Self boarding gate på Kiruna Airport.
Resenär som använder en Self boarding gate på Kiruna Airport.

Pressmeddelande -

Snabbare ombordstigning på Kiruna Airport

I mitten av augusti påbörjades ett stort installationsarbete på Kiruna Airport och under torsdagen invigdes den nya Self boarding gaten. Med de automatiska inpasseringsgrindarna får Swedavias resenärer en ännu enklare och snabbare resa med färre köer.

De nya inpasseringsgrindarna, Self boarding gates, är en del av Swedavias Self-servicekoncept för flexibla och automatiserade lösningar som ska göra resandet från och till Swedavias flygplatser ännu effektivare.

Automatisering och digitalisering är något som står högt på Swedavias och flygbolagens agenda. Satsningen på Self-service utgår från att skapa ett snabbare och enklare resande och också för att optimera terminalutrymmet, ge smidigare flöden och färre köer.

- Genom att arbeta med kunddriven affärsutveckling tar Swedavia kontinuerligt fram nya tjänster, vår nya gate är ett resultat av detta. Vi vill kunna ge alla våra resenärer ett bättre bemötande genom ett smidigare resande men det gynnar givetvis också våra frekventa resenärer som nyttjar flygplatsen ofta, säger Andreas Fredriksson, flygplatschef på Kiruna Airport.

- Visby Airport var först ut och med invigningen på Kiruna idag är Self boarding gates nu installerade på Swedavias samtliga tio flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i norr, berättar Anna Arfors, ansvarig produktutvecklare på Swedavia.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll