Gå direkt till innehåll
Richard Bokström tankar biobränsle till flight SK1419, en Airbus A320 Neo som avgick från Stockholm Arlanda Airport till Köpenhamn. Foto: Victoria Ström
Richard Bokström tankar biobränsle till flight SK1419, en Airbus A320 Neo som avgick från Stockholm Arlanda Airport till Köpenhamn. Foto: Victoria Ström

Pressmeddelande -

Premiärtankning av Swedavias biobränsle på Stockholm Arlanda Airport idag

Som första bolag i världen har Swedavia köpt in biobränsle till flyg som motsvarar de tjänsteresor som företagets medarbetare gjort under 2016. Idag premiärtankades ett plan på Stockholm Arlanda Airport med biobränslet.

Swedavia har upphandlat 450 ton biobränsle via Fly Green Fund* till en kostnad av 7,5 miljoner SEK. Mängden biobränsle motsvarar förbrukningen av det bränsle som har använts för Swedavias tjänsteresor under 2016, vilket är helt unikt.

Syftet med Swedavias investering i biobränsle för flyg är att verka för en inhemsk produktion av biobränsle, och att bidra till ambitionen att göra det svenska inrikesflyget helt fossilfritt till år 2030, för att minska klimatpåverkan. Idag är tillgången på biobränsle till flyg mycket begränsad och priset är för högt för flygbolagen.

Premiärtankningen, av SAS flight SK1419, som avgick klockan 10.00 till Köpenhamn är unik ur ett annat perspektiv. Detta är första gången som biobränsle har hanterats i den ordinarie logistikkedjan för flygbränsle. Vid alla andra tankningar av biobränsle har speciallösningar använts. Dagens tankning på Arlanda visar att biobränsle i flyg är på god väg mot en mogen marknad och att det går att köpa biobränsle på samma sätt som fossilt bränsle.

– Vi på Swedavia vill gå före och bidra till att efterfrågan på biobränsle till flyget ökar. Vi betalar merkostnaden för det dyrare biobränslet, något som även andra företag, organisationer och privatpersoner har möjlighet att göra idag. När efterfrågan ökar vågar marknadens aktörer satsa på alternativet till dagens bränsle, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Eftersom tillgången på biobränsle är så liten i dagsläget är risken att det främst används till vägtrafik, där alternativ finns i form av gas och el. Flyget, som i dagsläget endast har flytande biobränsle som alternativ till dagens bränsle, riskerar därför att halka efter andra trafikslag om inte tillgången på biobränsle ökar.

Initiativet att köpa in biobränsle till flyg är ett led i Swedavias omfattande klimatarbete. Målet är noll utsläpp av fossil koldioxid från företaget egen verksamhet till 2020. El- och biogasdrivna fordon, energieffektiviseringar och övergång från fossil energiförsörjning till endast grön el och värme, är några viktiga åtgärder. Bränslet har producerats av Altair och har levererats av SkyNRG i samarbete med AirBP.

*Fly Green Fund är en ekonomisk förening med syfte att bidra till att Norden blir en världsledande bioflygregion. Läs mer på flygreenfund.se.


Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00