Gå direkt till innehåll
Ökad integrering av trafikslagen nödvändig

Pressmeddelande -

Ökad integrering av trafikslagen nödvändig

Trafikverket publicerade den 1 juli i år sin rapport ”Järnvägens behov av ökad kapacitet – förslag på lösningar för åren 2012-2021”. I den remiss som Swedavia lämnar till myndigheten är Swedavia positiva till nödvändiga investeringar på kort sikt. Samtidigt menar Swedavia att insikten om hur olika trafikslag samverkar behöver utvecklas. Därmed riskerar Sverige gå miste om möjligheter till en mer effektiv infrastruktur som har sin utgångspunkt i vilka behov resenärer och gods har.

- Ett genomtänkt resenärsperspektiv behövs för att i högre utsträckning integrera våra respektive trafikslag. Man måste bli bättre på att se till vilka faktiska behov resenärer har och inte bara försöka styra resandet med riktade investeringar, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

För resande mellan exempelvis Stockholm och Malmö, Göteborg, Umeå respektive Luleå kommer flyget att ha en viktig roll under överskådlig framtid. Den totala restiden och komforten skulle kunna förbättras genom att regionalt tågresande knyts närmre aktuella flygplatser. Dessutom säkerställer detta på sikt en mer miljöanpassad infrastruktur.

Trafikverkets utredning redogör vidare för att det även efter genomförda planer kommer att finnas ”akuta flaskhalsar” i järnvägssystemet. Swedavia ser med oro på att sträckan Stockholm Arlanda Airport – Skavstaby finns med på denna lista. För att Arlanda skall kunna fungera som en knutpunkt i det nationella transportsystemet är det avgörande att denna flaskhals åtgärdas. Detta för att bibehålla möjligheten att transferera mellan tåg och flyg.

- Vi får inte glömma att en mer effektiv infrastruktur skapar förutsättningar för högre tillväxt i Sverige. I till exempel Öresundsregionen skulle ett bättre integrerat järnvägsnät innebära en långt högre tillgänglighet, såväl inom Skåne som internationellt, säger Torborg Chetkovich.

 

 

Ämnen

Taggar


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00