Gå direkt till innehåll
Nya Umeå Airport invigd

Pressmeddelande -

Nya Umeå Airport invigd

Idag invigdes nya Umeå Airport. Efter omfattande ombyggnationer har flygplatsen anpassats för fler resenärer samtidigt som atmosfären höjts. Tillsammans med medfinansiärer Umeå Kommun och Region Västerbotten har totalt 60 miljoner kronor investerats.

Efter nära ett och ett halvt år med ombyggnationer nyinvigdes idag Umeå Airport. Tillsammans med Region Västerbotten och Umeå Kommun har Swedavia investerat 60 miljoner kronor i en flygplats med högre kapacitet och mer attraktiv atmosfär. Ombyggnationer har skett utmed hela flygplatsen, från angöringsytor och entré till incheckningshall och ankomsthall.

I anslutning till ombyggnationerna har service till resenärerna också utvecklats. Bland annat har en ny taxfree-butik samt ett café öppnats. Dessutom har ett fönsterparti skapats så att resenärer kan följa starter och landningar vid flygplatsen.

- Flygplatser skapar möjligheter för människor att mötas. Då är det också naturligt att skapa inspirerande miljöer som speglar regionen och som gör att resenärer tycker det är enkelt och smidigt att välja flyget, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia. 

Med ambition att förenkla resandet vid Umeå Airport har ett flertal förbättringar genomförts. Utöver utbyggda ytor i ankomst- respektive avgångshall har även säkerhetskontrollen byggts ut. Dessutom har möjligheten att hantera samtida avgångar för resenärer inom och utom Schengen skapats.

- Just nu utvecklas resandet starkt vilket innebär stora möjligheter för oss och övriga i regionen. Vår förhoppning är att besökare redan hos oss ska känna att den här regionen kan erbjuda både överraskningar och inspiration, säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef vid Umeå Airport.

Några av nyheterna vid Umeå Airport:

• En enhetlig entré

• Större och ljusare incheckningshall

• Större och ljusare ankomsthall

• Utbyggd bagagehantering

• Utökad kapacitet i säkerhetskontrollen, 3 linor istället för 2

• Ny taxfreebutik

• Öppen loungemiljö i gaten

• Större angöringsytor för taxi, bilparkering, buss och cykel


Ämnen

Kategorier

Regioner


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor per helår och har 2 400 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00