Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nomineringar till Swedavias styrelse

Regeringskansliet har beslutat om nomineringar till Swedavias styrelse.

Regeringskansliet nominerar Ulrika Francke till ny styrelseordförande för Swedavia AB när Åke Svensson vid årsstämman lämnar uppdraget efter åtta år. Ulrika Francke har en gedigen bakgrund som företagsledare och styrelseledamot i såväl privata som offentliga verksamheter.

Även Lottie Svedenstedt lämnar på egen begäran styrelsen.

Övriga ledamöter föreslås för omval.

Swedavias bolagsstämma äger rum på Stockholm Arlanda Airport den 29 april 2024.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

Kontakter

Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Relaterat innehåll