Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Naturskyddsföreningens förslag skjuter långt utanför målet

Naturskyddsföreningen meddelade under helgen att utvecklingen inom flyget är ohållbar ur ett klimatperspektiv och föreslår att momsen på inrikesflyg höjs. Som stöd hänvisar man till att allt fler väljer flyget och att utsläppen av koldioxid därför ökar snabbt. Fakta visar dock att utsläppen inte alls har ökat från inrikestrafiken, tvärtom har utsläppen minskat med drygt 30 procent från 1990-2010. En ökad moms på inrikesflyg slår istället mot tillväxt och regional utveckling då många människor i Sverige inte har någon annan möjlighet att på ett tryggt, snabbt och förutsägbart sätt kunna transportera sig mellan landets olika delar.

De senaste tillgängliga uppgifterna om flyg och koldioxidutsläpp i Sverige visar att inrikesflyget har minskat utsläppen av koldioxid med drygt 30 procent mellan 1990-2010 detta enligt Naturvårdsverket. Inrikesflyget står idag för mindre än 1 procent av Sveriges samlade utsläpp. Det är lika stora utsläpp som hastighetsöverträdelserna på våra vägar genererar. Mot bakgrund av detta menar Naturskyddsföreningen att momsen på flyg borde öka från 6 till 25 procent.

Eftersom Naturskyddsföreningen föreslår en ensidig skattejustering för flyg, och inga andra trafikslag, minskar möjligheterna att överföra resor från person- till kollektivtrafik. Den största konkurrenten till flyg är bil och för att det ur klimatsynpunkt ska vara klokare att välja bilen framför flyget måste i normalfallet minst två personer färdas i den. Av Sveriges samlade utsläpp från all inrikestrafik står vägtrafiken för 92 procent.  Naturskyddsföreningens förslag kommer därför sannolikt att leda till ökade utsläpp.

-  Flyget har en viktig roll i Sveriges kollektivtrafiksystem och flygplatserna är viktiga noder för att koppla samman kollektivtrafiken i luften med den regionala kollektivtrafiken på marken. Istället för att utan grund slå mot ett enskilt kollektivtrafikslag bör vi verka för att få ett välfungerande kollektivtrafiksystem så att våra resenärer har möjlighet att välja den effektivaste resan för det behov de har, säger Fredrik Jaresved, chef Hållbarhet & Kvalitetssäkring, Stockholm Arlanda Airport.

De senaste åren har andelen av Sveriges totala utsläpp som härrör från flyg minskat något. Bedömningen är att denna utveckling kan fortsätta, inte minst genom de åtgärder som nu genomförs. Mer effektiva flygplan med högre kapacitet samt väsentligt lägre utsläpp av koldioxid introduceras, mer effektiva flygvägar utvecklas och tekniken som krävs för användning av förnybara bränslen finns redan här. Swedavia som flygplatsbolag minskade dessutom utsläppen av koldioxid med nära 50 procent förra året, jämfört med 2010.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00