Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö Airports trafikstatistik avseende första kvartalet 2014

Under första kvartalet 2014 flög totalt 433 000 passagerare till eller från flygplatsen, vilket innebär ett oförändrat resultat jämfört med samma period föregående år. Antalet inrikes resenärer ökade med 3 procent medan utrikestrafiken minskade med fem procent under första kvartalet.

Antalet inrikes resenärer var cirka 278 000 och antalet utrikesresenärer uppgick till cirka 154 000 under första kvartalet 2014.

 
Antalet landningar i linjefart under första kvartalet var cirka 3 210, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

Trafikstatistiken för Malmö Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på http://www.swedavia.se/ under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Peter Weinhandl på telefon 010-10  945 05 .

Ämnen

Kategorier

Regioner


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor per helår och har 2 400 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00