Gå direkt till innehåll
Malmö Airport viktig för regionens utveckling

Pressmeddelande -

Malmö Airport viktig för regionens utveckling

Swedavia undersöker årligen vad resenärerna och grannarna tycker om Malmö Airports arbete avseende tillgänglighet och hållbarhet. Undersökningen visar att hela 80 procent av de tillfrågade tycker att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och nästan lika många, 66 procent, tycker att den är viktig som mötesplats. Resultaten visar också att det finns ett stort intresse kring hur flygplatsen arbetar med miljöfrågor.

Undersökningen visar att flygplatsen har stort stöd i regionen. En klar majoritet, 71 procent, har en positiv inställning till Malmö Airport och hela 80 procent svarar att flygplatsen är viktig för regionens utveckling. En stor majoritet, 87 %, har förtroende för flygplatsen och upplever den som öppen/trovärdig. De allra flesta, 66 procent, anser dessutom att den är en viktig regional och internationell mötesplats.

På frågan om hur man tar sig till och från flygplatsen tycker 34 procent av de tillfrågade att kollektivtrafiken till och från flygplatsen är bra medan 36 procent inte är nöjda med den. Undersökningen visar också att det finns en efterfrågan på mer information om hur flygplatsen arbetar med miljö- och klimatfrågor. Malmö Airport har varit en klimatneutral flygplats sedan 2006, men endast 25 procent av de tillfrågade anger att de har den information som de behöver/vill ha om flygplatsens miljöarbete.

- Det är glädjande att så många anser att Malmö Airport är ett viktigt nav i en växande region. Tillgängligheten till och från flygplatsen är en förutsättning för en fortsatt växande region och ett ökat miljöansvar. Med god tillgänglighet till flygplatsen kan vi vara med och bidra till en hållbar tillväxt för en konkurrenskraftig Öresundsregion, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 3-23 december 2012 i form av telefonintervjuer med 400 personer boende i regionen. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från Malmö Airport och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Weinhandl, flygplatschef Malmö Airport tel. 010-010 945 05

eller press@swedavia.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Malmö Airport ägs, drivs och utvecklas av Swedavia AB. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00