Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inrikesflyget överraskade under 2011

Under december förra året reste 2,4 miljoner resenärer från eller till någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med tolv procent till 1 miljon resenärer och utrikestrafiken med åtta procent till 1,4 miljoner resenärer. Antalet resenärer totalt under 2011 uppgår därmed till 31,5 miljoner, en ökning motsvarande tretton procent.

-  Vi är glada över att så positiva siffror blir avslutningen på ett starkt år. Vi kan konstatera att tillväxten av resenärer till, från och inom Sverige är bland de högsta i Europa, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

2011 var ett särskilt framgångsrikt år för inrikesflyget. Inte sedan 2001 har så många resenärer valt flyget vid inrikes resor. Framförallt valde resenärer mellan de tre största städerna flyget i högre utsträckning, med ökningar i antalet resenärer mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö motsvarande 25 procent.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under december var 15 600 vilket är en ökning med fem procent.

 

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00