Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högsta betyg till Göteborg Landvetter Airport för minimering av utsläpp

Göteborg Landvetter Airport har för tredje året i rad certifierats med högsta nivån enligt europeisk standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid.

 – Vårt arbete med att reducera våra utsläpp är en självklar del av vår verksamhet. Vi jobbar målmedvetet mot vårt koncerngemensamma mål om nollutsläpp av fossilt koldioxid till 2020, säger Maria Gelin, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

Certifieringen, Airport Carbon Accreditation, är en europeisk standard för hur flygplatser hanterar sina koldioxidutsläpp och finns i fyra nivåer: 1. Kartläggning av utsläpp, 2. Minskning av utsläpp, 3. Optimering av utsläpp, 4. Klimatneutralt.

Att Göteborg Landvetter Airport för tredje året i rad når den högsta nivån av certifieringen innebär att Swedavia på Göteborg Landvetter Airport är helt klimatneutralt avseende utsläpp från den egna verksamheten. Den högsta nivån är dessutom ett bevis på att Göteborg Landvetter Airport arbetar aktivt med övriga företag på flygplatsen för att minska även deras CO2-utsläpp.

– Detta är ett tufft certifikat att behålla över tid, med tanke på att vi varje år måste minska utsläppen. Det gör prestationen desto större, säger Maria Gelin.

Bland de aktiviteter som genomförts under 2012 i arbetet med att reducera koldioxidutsläppen kan nämnas 100 % miljötaxi på flygplatsen, uppsättning av laddstolpar för elfordon, utbyte av flygplatsens egna fordon för att säkra bästa miljöklass, installation av en elpanna för spetslast (klara försörjning vid hög belastning, t ex kall väderlek).

Samtliga Swedavia-flygplatser i Sverige är från och med 2012 certifierade enligt högsta nivån av Airport Carbon Accreditation. I hela Europa finns fjorton flygplatser som har tilldelats högsta betyg av ACA. Tio av dessa är Swedavias flygplatser.

Bakom certifieringen står ACI Europe som är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa.

För mer information: www.airportcarbonaccreditation.org

För mer information Maria Gelin, 0768-825430


Ämnen

Taggar


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00