Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Flygplatserna viktiga mötesplatser för Sveriges utveckling

En ny undersökning som Swedavia tagit fram visar att flygplatserna är viktiga för Sveriges utveckling. 78 procent har en positiv inställning till flygplatserna och 85 procent anser dessutom att flygplatsen är en viktig regional och internationell mötesplats. 69 procent anser att den bidrar till en ökad integration mellan människor och kulturer.

Samtidigt visar undersökningen att det finns en stor efterfrågan på mer information om hur flygplatsen arbetar med miljö- och klimatfrågor. Idag anger endast 21 procent att flygplatserna är bra på att informera om det miljöarbete som bedrivs.

-  Det är glädjande att så många betonar flygplatsernas betydelse för såväl invånare som näringsliv. Samtidigt måste vi vara ännu tydligare med hur vi arbetar för att minimera vår egen miljöpåverkan, säger Lena Wennberg, hållbarhetschef på Swedavia.

Swedavia har nyligen bestämt att målet om nollutsläpp av koldioxid från egen verksamhet vid 2020 ska fullföljas fullt ut. Bland de tillfrågade anses arbetet med minskade koldioxidutsläpp vara av störst betydelse, 64 procent, följt av bulleråtgärder, 35 procent.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 24 oktober – 20 november 2011 i form av telefonintervjuer med
4 406 personer över hela landet. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från någon av Swedavias flygplatser och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna.

För ytterligare information, kontakta:
Lena Wennberg, hållbarhetschef Swedavia, tel. 08-797 87 83

Karin Larsson-Tängdén, hållbarhetskoordinator, tel. 070-639 61 02

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00