Gå direkt till innehåll
Fler flög även under augusti

Pressmeddelande -

Fler flög även under augusti

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Under augusti har 2,7 miljoner resenärer ankommit eller avrest från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med elva procent till 923 000 och utrikestrafiken med sju procent till 1 791 000. Antalet resenärer hittills under 2011 har ökat med femton procent.

Samtidigt som antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka även under augusti skedde den mest kraftfulla tillväxten i början av månaden. Noterbart är också att antalet resenärer inom Europa ökade med nio procent under perioden, jämfört med föregående år, samtidigt som antalet resenärer till övriga världen minskade med tio procent.

- De allra flesta av våra flygplatser får allt fler resenärer vilket betyder fortsatta goda möjligheter att attrahera nya destinationer. Inte minst har det ökade antalet besökare till Sverige påverkat resandet positivt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var 17 000 vilket är en ökning med tio procent.

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00