Gå direkt till innehåll
Gröna flygningar från gate till gate med Green Connection

Nyhet -

Gröna flygningar från gate till gate med Green Connection

Med den senaste GPS-baserade RNP-AR-tekniken (Required Navigation Performance-Authorization Required) kan inflygningsvägar kurvas och förkortas in till landningsbanan. Navigeringstekniken har mycket hög precision och möjliggör en mer energieffektiv inflygning som minimerar bränsleförbrukning och därmed utsläpp av framförallt koldioxid.

LFV har under många år arbetat med ett effektivare luftrum med allt från flygvägsförkortningar till bättre tidsstyrning av flygningarna. För oss är det viktigt att bidra till ett effektivt flyg med så liten miljöpåverkan som möjlig. Resultaten i Green Connection visar vad flygbranschen kan åstadkomma när alla aktörer samarbetar med ett mål för ögonen. Överfört i stor skala kan det innebära betydande minskningar av flygets utsläpp av växthusgaser, säger Thomas Allard, Generaldirektör för LFV.

Med Green Connection tar branschen steget fullt ut och gör hela flygningar mer resurseffektiva. Först ut är flygvägen mellan Sveriges två största flygplatser. Efter start på Göteborg Landvetter Airport låter man planet stiga så snabbt som flygplanstypen tillåter upp till marschhöjd. Väl uppe på marschhöjd går flygplanet kortaste möjliga väg och med optimal hastighet mot Stockholm Arlanda. Under flygningen kommunicerar flygplanet kontinuerligt sin beräknade flygbana i fyra dimensioner (longitud, latitud, höjd och tid). Informationen analyseras och jämförs med den faktiska flygbanan vilket skapar möjligheter att öka flygets predikterbarhet.

-          Detta är ett viktigt steg i den långa resa SAS deltagit i för att effektivisera luftrummet i Sverige. Det ger möjlighet att förbättra vår punktlighet som redan är i världsklass och dessutom reducera våra utsläpp. Vårt mål är att reducera våra utsläpp med 20 procent 2015 jämfört med 2005, trafikväxten inräknad. Tillsammans med nyare och effektivare flygplan, ökad energieffektivisering i den dagliga verksamheten och inblandning av förnyelsebara flygbränslen är utvecklingen inom detta område oerhört centralt för att realisera vårt hållbarhetsmål, säger Rickard Gustafson, koncernchef SAS.

På Stockholm Arlanda Airport har sedan 2009 så kallade gröna inflygningar utförts, som innebär att piloterna glidflyger med motorerna på tomgång från marschhöjd fram till den allra sista delen av inflygningen. 2010 infördes en ny RNP-AR inflygningsprocedur som möjliggör en kurvad inflygning till Arlandas tredje bana. Nu har ytterligare en kurvad och kortare RNP-AR inflygningsprocedur införts till Arlandas bana 26, som innebär en betydligt kortare väg. Jämfört med den vanliga gröna inflygningen förkortar den kurvade gröna inflygningen flygvägen med drygt 20 kilometer.

Lyckas man fullt ut tillämpa den senaste navigationstekniken skulle flygvägsförkortningen vid Swedavias flygplatser under ett år motsvara tjugofem flygresor runt jorden. Ett viktigt bidrag till bränslebesparing och minskad klimatpåverkan och ytterligare ett steg i att erbjuda effektivitet i världsklass, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia

Green Connection leds av LFV och genomförs i samarbete med Swedavia, SAS, GE Aviation och Rockwell Collins. Projektet är delfinansierat av SESAR (Single European Sky ATM Research) och är en del i det transatlantiska samarbetet AIRE (Atlantic interoperability Initiative to Reduce Emission). Syftet är att fram till år 2020 öka kapaciteten i det europeiska luftrummet, minska flygets miljöpåverkan och halvera kostnaden för flygtrafiktjänst. Allt med minst samma flygsäkerhet som idag.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Swedavia: Klas Nilsson, presschef Swedavia, +46 (0)8-797 87 77,
www.swedavia.se  

LFV: Per Fröberg, pressansvarig LFV, +46 (0)11-19 26 35,
www.lfv.se

SAS: Anders Lindström, PR-chef SAS, +46 (0)709 973 394,
www.sas.se 

Rockwell Collins France: Laurence Deforeit, Manager EuMEA Communications, +33 6 8047-3062, www.rockwellcollins.com

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Relaterat material