Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2016

Idag publiceras Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016.

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016 publiceras idag på https://www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4.

För ytterligare information, kontakta David Karlsson: telefon 010-109 01 00 eller e-post press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 09.00 CET.

Ämnen

Taggar


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00