Gå direkt till innehåll
Swedavia välkomnar prövning av Arlandas miljötillstånd

Pressmeddelande -

Swedavia välkomnar prövning av Arlandas miljötillstånd

Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat att Stockholm Arlanda Airports nya miljötillstånd ska tas upp för prövning.

Den 27 november meddelade mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det nya tillståndet kan komma att innebära begränsningar för flygplatsens utvecklingsmöjligheter. För att säkerställa Sveriges fortsatta möjligheter till nationellt och internationellt utbyte överklagade Swedavia tio av totalt 36 villkor i det nya tillståndet.

– Vi välkomnar dagens besked från Mark- och miljööverdomstolen, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia har överklagat det villkor som begränsar raka inflygningar över Upplands Väsby tätort från den 1 januari 2018. Utöver detta överklagar Swedavia även ett antal villkor om bullerisolering och flygvägar, där mark- och miljödomstolen satt strängare gränser än vad som gäller för flygbuller enligt de riktvärden som samhället satt upp.

– Utifrån hur trafiken ser ut idag innebär den begränsning som villkoret kan medföra att Arlandas kapacitet minskar med nästan 40 procent. Dessutom är det vår ambition att utveckla flygplatsen och stärka förbindelserna med omvärlden, vilket gör att konsekvenserna sannolikt skulle bli ännu större. Det här är en fråga som rör inte bara Arlanda, utan hela Sverige, säger Kjell-Åke Westin.

Ämnen

Taggar

Regioner


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor per helår och har 2 400 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00