Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholm Arlanda än mer populärt

Under januari månad reste 1,4 miljoner resenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport. Det motsvarar en ökning med sju procent jämfört med motsvarande period föregående år. Allt fler väljer att resa med flyg inrikes vilket minskar utsläppen av koldioxid per resenär, eftersom ökningen av antalet starter och  landningar inte ökar i samma takt. Vid Stockholm Arlanda ökade inrikesflygandet med 16 procent samtidigt som antalet starter och landningar ökade med sex procent.

- Flygresandet fortsätter att öka. Det hänger samman dels med Sveriges tillväxt, dels med att flyget är tryggt, snabbt och pålitligt. Från Arlanda når man omkring 180 destinationer i Sverige, Europa och världen, och nu  har bland annat två långväga destinationer tillkommit till vårt utbud, vilket ytterligare stärker tillgängligheten till och från Sverige , säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Även utrikestrafiken via Stockholm Arlanda ökade i popularitet under perioden, med en ökning om 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under januari reste därmed över en miljon resenärer mellan flygplatsen och någon av de tillgängliga utrikes destinationerna.

Ytterligare två interkontinentala direktdestinationer från Stockholm Arlanda tillkom under januari. Singapore Airlines, i samarbete med SAS, har beslutat att inleda flygningar mellan Stockholm och Singapore samt Thai Airways som har informerat om en direktförbindelse mellan Stockholm och Phuket.

Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med 176 destinationer och 81 flygbolag. 50 000 resenärer passerar flygplatsen varje dygn. Här arbetar 16 000 personer i 250 företag. Swedavia är flygplatshållare med 750 anställda på Arlanda.

Stockholm Arlanda Airport samarbetar med flera aktörer i regionen för att stärka Stockholm och Sverige som destination.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00