Gå direkt till innehåll
Malmö Airports klimatarbete i världsklass

Pressmeddelande -

Malmö Airports klimatarbete i världsklass

Malmö Airport har för andra året i rad certifierats på högsta nivån enligt en internationell standard för flygplatser. Certifieringen sker med utgångspunkt i ett  koldioxid- och energiprogram där målet är att reducera utsläpp av fossil koldioxid.Certifieringen  innebär att flygplatsen  är helt klimatneutral avseende utsläpp av koldioxid från den egna verksamheten. Den högsta nivån är dessutom ett kvitto på att flygplatsen arbetar aktivt tillsammans med övriga företag vid Malmö Airport för att minska även deras koldioxidutsläpp. Några av de aktiviteter som genomförts under det senaste året är att ett antal av flygplatsens egna fordon har bytts ut till elfordon, uppsättning av laddstolpar för elfordon samt övergång till fordonsdrivmedel som innehåller en större andel förnybar råvara.

– Genom vårt målmedvetna klimatarbete tillsammans med företagen på flygplatsen skapar vi förutsättningarna för att vi alla ska kunna minska våra utsläpp av koldioxid. Och att Malmö Airport når det koncerngemensamma målet om nollutsläpp av fossil koldioxid till 2020, säger Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö Airport.

Certifieringen, Airport Carbon Accreditation, är ett internationellt koldioxid- och energiprogram enligt fyra nivåer: 1. Kartläggning av utsläpp, 2. Minskning av utsläpp, 3. Optimering av utsläpp, 4. Klimatneutralt. Programmet syftar till att sprida kunskap och metoder för att effektivisera flygplatser ur klimat- och energisynpunkt och innebär bland annat att Malmö Airport ska redovisa en årlig minskning av utsläpp av fossil koldioxid.

Samtliga Swedavia-flygplatser i Sverige är från och med 2012 certifierade enligt högsta nivån av Airport Carbon Accreditation. I hela Europa finns fjorton flygplatser som har tilldelats högsta betyg av ACA. Tio av dessa är Swedavias flygplatser.

Bakom certifieringen står ACI Europe som är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa.

För mer information: www.airportcarbonaccreditation.org
För ytterligare information, kontakta:

Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö Airport, tel: 010-1094515

Ämnen

Taggar


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Relaterat material